Vår process

var-process

Läs mer om vår arbetsprocess eller gå direkt till våra referensuppdrag.

Kravprofilsanalys

Tillsammans med företaget formulerar Head Agent en noggrann kravprofil. Kravprofilen ska på ett tydligt sätt förmedla vilken typ av kompetens och personlighet som söks och hur rollen ser ut. Kravprofilen baseras utifrån Head Agents metodik, som sedan sätter grunden för kandidaternas kompetensbaserade intervjuer och personlighetstest.

Kartläggning, search och nätverk

Head Agent kartlägger utifrån kravprofil och specifik bransch vilka kandidater som är intressanta för uppdraget. Kartläggningen utgår från relevanta kandidater med starkt ”track record” i Head Agents eget nätverk som även alltid kompletteras med kandidater via researcharbete. Detta ger en försäkran om att Head Agent kontaktat de bäst lämpade kandidaterna för det specifika searchuppdraget. Head Agent skapar en så kallad ”long-list”. Alla kandidater på denna lista blir kontaktade. I första samtalet med kandidaten säljer Head Agent in företaget och den specifika tjänsten. I samtalet får den potentiella kandidaten även möjlighet att berätta lite mer om sig själv och sin bakgrund. Därefter skapar Head Agent en så kallad ”short-list” på de bäst lämpade kandidaterna.

Kompetensbaserad djupintervju

De kandidater som Head Agent anser är bäst lämpade för rollen kommer gå vidare till intervju. Intervjuerna utförs enligt Head Agents kvalitetssäkrade och kompetensbaserade intervjumetodik. Vi fokuserar främst på kandidatens kompetenser, drivkrafter och resultat.

Kandidatpresentation

Head Agent presenterar 3-5 godkända kandidater för kunden. Minst 3 enligt kravprofil och ytterligare kandidater med diversifiering. Vi går även igenom vår short-list.

Intervjuer hos kunden

Head Agent är kunden behjälplig vid intervjubokning. Head Agent för under denna del av processen en löpande dialog med kunden, för feedback kring intervjuer. Samtidigt har Head Agent också en mycket tät dialog med alla kandidater så att de känner sig dedikerade och engagerade under processens gång. Vi ger även återkoppling till alla kandidater.

Personlighetsverktyg och färdighetstester

Vi är certifierade både på OPQ och CUT-e och tillämpar dem beroende på tjänst och önskemål.

Referenstagning

Vi genomför en gedigen referenstagning för att säkerhetsställa kvalitet. Vi tar både officiella och inofficiella referenser.

Signad kandidat

Kunden skriver anställningsavtal med slutkandidat! Under hela processen är Head Agent drivande i kontakten med kund och kandidat, koordinerar möten, samt informerar åt båda håll.