Head Agent Executive

Head Agent Executive fokuserar på VD-rekrytering och andra executive-roller inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling.

Head Agent Executive

•Etablerade utmanare i branschen med stabil tillväxt
•Gediget nätverk av personer i affärsdrivande ledningsfunktioner
•CXO-level inom marknad, försäljning och affärsutveckling
•Ledare med bevisad track-record inom förändringsledning och tillväxt

Kvalitet genom hela processen

•Kompetenta och pålästa konsulter med erfarenhet från VD-rekrytering
•Konsekvent team genom hela processen
•Professionellt agerande som ert förlängda varumärke
•Grundlig kravprofil med intervjuer med berörda stakeholders
•Kompetensbaserade intervjuer med Konsult samt Partner/Manager
•Omfattande personlighets –och färdighetstester
•Formella/informella referenser 360°
•Bakgrundskontroll
•Uppföljning och garanti

Utmanar traditionell headhunting och VD-rekrytering

Vitalt och skarpt nätverk;
•Kontinuerlig och personlig dialog på kandidatens villkor
•ETT gemensamt och ständigt växande nätverk
•Branschöverskridande kompetens
I framkant med utvecklingen;
•Nyfikenhet och lyhördhet ger en kontinuerlig kompetenshöjning
•What is hot, what is not?
•Konsulter med erfarenhet från linjen