Om Board Agent.

Utmanar traditionell styrelsetillsättning.

Affärsvärlden präglas av kontinuerlig förändring. Allt snurrar på i en allt högre hastighet. Styrelsen ska ge riktning och agera som stöd till företaget för fortsatt konkurrenskraft.
Styrelsen behöver spegla företagets framtid och därför behöver kompetenserna inventeras löpande. Utmaningen för många styrelser är kunskapen om vilken sammansättning av kompetens som behövs och insikten om hur mycket rätt kompetens kan lyfta bolaget. Det är här vi kommer in i bilden. Vi har gedigen erfarenhet av att agera konsultativt och har ett omfattande nätverk av personer som kommer att kunna tillföra kompletterande värde.

Vanlig kompetensbrist i styrelsen.

Missförstå oss rätt. Lång och gedigen erfarenhet är fortsatt en viktig grundpelare i styrelsen. Det behöver kompletteras med färsk kunskap om nya affärsmodeller, såsom digitala kanaler och hela den sömlösa kundupplevelsen. Säkerställ också att någon i styrelsen kan representera målgruppen. Många styrelser är likriktade i form av ålder, kompetens, kön och etnicitet. Mångfald skapar nytänkande.

Kontakta mig.

Vi diskuterar gärna tillsammans med dig kring hur behovet ser ut i er styrelse. Kanske handlar det om inventering och diversifiering av befintlig styrelse eller att skapa ett Advisory Board. Eller så får ni störst nytta av att samla de vassaste inom ett område för en heldags workshop. Vi tar gärna dialogen kring dina hur just era behov ser ut.

And the Gasell goes to...

Head Agent. Det är ofint att skryta, vi vet, men bakom DI Gasell-utmärkelserna ligger passionen att förändra en bransch och mycket hårt arbete. Thank you!