Candidate Screening

I takt med att arbetsmarknadens behov förändras så har vi på Head Agent utökat och anpassat vårt tjänsteerbjudande. En del företag som behöver rekrytera väljer att hantera processen på egen hand. Med tanke på rådande läge är det mycket troligt att ni får ta emot en stor mängd ansökningar som både är tidskrävande att hantera och värdera. Med en kärna inom Executive Search erbjuder vi idag även tjänsten Candidate Screening som avlastar i delar av processen.

CV-screening genom Head Agent

Head Agent har mångårig erfarenhet av att granska och värdera profiler. Tjänsten CV-screening innebär att vi metodiskt går igenom samtliga inkomna ansökningar och gör ett första urval. De mest relevanta profilerna för tjänsten intervjuas över telefon och därefter görs ett andra urval. De kandidater som passerat dessa moment och fortsatt bedöms som relevanta bokas in på en djupintervju hos er. Vi säkrar att du träffar personer med rätt kompetens, så kan du fokusera på att hitta rätt personlighet. När processen stänger hanterar vi även återkoppling till samtliga kandidater som visat intresse för tjänsten.

Hjälp med CV-screening
1. Kontakt

För att närmare diskutera hur vi kan hjälpa er med att screena CV:n från ansökningar kontakta Pontus Andersson

Pontus Andersson
Your Agent Manager & Junior Search Consultant
+46 735 13 05 78
Mail