Digital Transformation

Digital transformation och globalisering skapar nya förutsättningar för organisationer att dela kunskap och skapa nya lösningar. Det krävs att såväl organisationer som ledare följer förändringarna, för att finna områden där det finns utrymme för förbättring och effektivisering. Att vara drivande i utvecklingen och inte bara den som följer, ger därför bäst förutsättningar för alla strategiska beslut. Rekrytering av digital kompetens är en viktig del av det.

Att identifiera rätt kompetens för att driva digital transformation

Genom åren har Head Agent hjälpt kunder att utvärdera och bedöma vilken digital kompetens som gör störst skillnad för deras fortsatta framgång. Vid digital rekrytering, oavsett om det är en CIO, en Head of Digital eller en Innovation Director, är det viktigt att ställa rätt frågor, både till er som kund men också till den aktuella kandidaten. Efter att i tio års tid varit delaktiga i våra kunders innovationsresor, har vi ett starkt nätverk som grund. Vi har förmåga att se hur våra kunder kan förflytta sitt ledarskap och kompetenser mellan olika branscher, för att möta de förändringar och utmaningar ni står inför. Vi coachar er i vilka förutsättningar ni behöver ha på plats för att locka den rätta kompetensen.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området digital transformation och innovation, kontakta Karin Geber.

Karin Geber
CEO
+46 706 43 15 54
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.