Executive Search & Headhunting.

En kortare beskrivning av vad det är.

Begreppen inom rekrytering är många och det är inte alltid helt lätt att förstå skillnaden. Framför allt inte skillnaden i slutresultatet. Så vad betyder egentligen Executive Search & Headhunting? Vad får jag för värde med uppsökande rekrytering kontra annonsrekrytering?
Head Agent är ett searchbaserat chefsrekryteringsföretag. Det betyder att vi har ett ständigt aktuellt och växande nätverk av personer som bidrar till organisationers tillväxt, inom ramen för sitt kompetensområde. Först kartlägger vi marknaden. Vilka bolag och tjänster är intressanta för just det här uppdraget. Därefter söker vi aktivt upp, attraherar och knyter till oss de mest framgångsrika kandidaterna, vilket är både riktat och precist. Till skillnad från annonsrekrytering där du tvingas hitta de bästa av de som själva sökt tjänsten.

På Head Agent annonserar vi inte för att hitta den perfekta matchen, förutom i enstaka fall då det finns anledning till det. Däremot lägger vi upp en tjänstebeskrivning på vår hemsida där de personer som vi pratat med per telefon kan läsa mer om vad tjänsten innebär. Vi sprider även den nya tjänsten i vårt omfattande nätverk på sociala medier. Vår övertygelse är nämligen att det är genom att aktivt söka upp personer med rätt kompetens som vi hittar den perfekta matchen. För båda parter.

Chefer och nyckelkompetenser.

Head Agents fokus är chefsrekrytering inom områdena marknad, försäljning och affärsutveckling. Våra erfarenheter av att arbeta med ambitiösa kravprofiler har givit oss en djup kunskap om många olika branscher och dess olika förutsättningar. Våra samarbetspartners finns främst inom privat näringsliv. Och vi kommer ofta in när ett bolag står inför en transformation eller är i en tillväxtfas. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket gör att nästan alla våra kunder är återkommande.

Vårt huvudkontor ligger på Kungsgatan i centrala Stockholm, men vi gör uppdrag både runt om i Sverige och internationellt.

Hur vi arbetar.

För att hitta den perfekta matchen, för båda parter, krävs ett omfattande och strukturerat arbetssätt. Kvantitet inledningsvis som leder till ett kvalitativt slutresultat. Läs gärna mer om hur vi arbetar.

Vår process
Följ oss i sociala medier.

Kontakta mig, please

Nu är det så att jag varken hinner, orkar eller vill läsa en massa om Head Agent. Hör av er till mig istället! Så gärna så.