Interim Management

I ett ständigt förändrande affärsklimat är det viktigt att kunna vara flexibel, att vara redo att ta tillvara på kunskap och kompetens under särskilt kritiska tillfällen, och samtidigt kunna stärka organisationen långsiktigt. Med Head Agents omfattande nätverk av konsulter från en mängd olika branscher är Interim Management en trygg, stabil och framgångsrik lösning för att säkerställa förutsättningar att göra goda resultat, utan att kompromissa på kultur.

Interim Management med Executive Broker

Det finns stora affärsmässiga fördelar med att snabbt kunna kompetensväxla utifrån ett tidsbestämt, specifikt behov. Samtidigt är det allt fler kandidater som väljer att gå ifrån traditionell anställning och istället starta egen konsultverksamhet. Executive Broker, med sin expertis inom Interim Management och tillfällig rekrytering från ett flertal branscher, är en strategisk partner och ett starkt komplement till Head Agents rekryteringsverksamhet. Med Interim search möter Executive Broker företagens behov av specifik kompetens med erfarna konsulter, och säkerställer att våra kunder har tillgång till de bästa kandidaterna som ger den största affärsnyttan inom gig-ekonomin.

Jag vill ha hjälp med interim

Fördelar med Interim Management

Hastighet

Ni är igång på en gång. Snabbt och effektivt.

Värde

Tillgång till många erfarna konsulter med hög expertis.

Kvalitet

Med vår erfarenhet och expertis kan vi garantera kompetens för att stärka din organisation – såväl utifrån ett tidsbestämt specifikt behov som långsiktigt.

Vår process

The Executive Broker Way

1. Specifikation av uppdraget

Kravprofilen ska förmedla konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet och personlighet som efterfrågas. Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid denna initiala diskussion.

2. Kartläggning

Kartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ditt bolag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

3. Bedömning

De konsulter som bedöms vara allra mest lämpade för uppdraget väljs ut och presenteras. Urvalet baseras på konsultens tidigare erfarenhet och kompetens, personlighet samt tillgänglighet och arvodesanspråk.

4. Kontraktskrivning

Executive Broker skriver kontrakt med två parter. Ett uppdragsavtal upprättas med uppdragsgivaren och ett konsultavtal upprättas med det konsultbolag som uppdragsgivaren valt att anlita för interimsuppdraget. Samtliga konsulter som vi har varit i kontakt med avseende uppdraget återkopplas.

5. Uppföljning

Vi fortsätter även när uppdraget har påbörjats. För oss är det viktigt med en kontinuerlig dialog både med uppdragsgivare och interimskonsult under hela den tidsperiod som uppdraget löper. Vi säkerställer att båda parter har ett värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.

Victoria Gillberg
Partner & CEO Executive Broker
+46 703 00 61 50
Mail

Urval av partners

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten. Varje uppdrag är unikt, kontakta oss gärna för att höra om fler och hur vi med vårt omfattande nätverk kan hjälpa med interimslösningar som ett komplement i rekrytering eller som en väl vald organisatorisk strategi.

KRY, Webbhälsa AB
Electrolux
Bambuser AB
LeasePlan Sverige AB
Lantmännen
Qliro
Unibail Rodamco
OpenSolution Nordic AB
H&M Hennes & Mauritz
Perrigo / ACO Hud Nordic
Trustly Group AB
Landshypotek Bank AB
Zmarta Group
BookBeat

Jag vill vara en del av konsultnätverket

Registrera dig i vårt nätverk av interimskonsulter.