Career Coaching

Vårt övergripande syfte är att skapa värde till personer och organisationer i vårt nätverk. Vi eftersträvar alltid efter att bygga långsiktiga relationer och över tid kan behovet av våra samarbeten se olika ut. Head Agent vill finnas där som din partner genom ditt arbetsliv och dela med oss av vår erfarenhet kring din personliga paketering och ett tänkbart nästa steg i din fortsatta karriär. I takt med att arbetsmarknadens behov har förändrats så har vi på Head Agent utökat och anpassat vårt tjänsteerbjudande. Med en kärna inom Executive Search erbjuder vi idag även karriärvägledning och coaching.

Karriärvägledning genom Head Agent

Den senaste tiden har spelplanen förändrats kraftigt och därmed även hur de individuella behoven ser ut. Många företag varslar och tvingas säga upp kompetenta medarbetare. Head Agent är experter inom personbedömning, rekrytering och arbetsmarknad och kan därför guida dig framåt med vår erfarenhet. Vi skapar en stor förståelse för ditt specifika behov kombinerat med vår genuina passion för ett långsiktigt värdeskapande till personer i vårt nätverk. På Head Agent har vi seniora konsulter och certifierade coacher som gärna hjälper dig, oavsett om du vill bolla hur ett möjligt nästa karriärsteg eller om du i dagsläget är utan anställning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina behov ser ut.

Hjälp med coaching!
Staffan Öster
Partner & Senior Search Associate
+46 735 39 88 76
Mail