AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar. Med nästan fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på över 600 miljarder kronor har vi ett stort samhällsansvar och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.Vi är cirka 350 anställda och vårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO.

Innehållsproducent digital kommunikation

Nu satsar AMF på att stärka sin kunddialog och söker därför efter en innehållsproducent till avdelningen Kundmöte inom enheten Marknad & Kommunikation. Kundmöte säkerställer att kunderna upplever vår vision – Att vara bäst i Sverige på pensionen från jobbet – när de är i kontakt med oss. Rollen har sin hemvist i ett agilt team som heter Kunddialog som primärt via digitala kanaler ska öka medvetenheten om kundens tjänstepension och ge en proaktiv och värdefull service. I teamet samarbetar du med bland andra designer, marknadsanalytiker och UX och baserar dialoginsatserna på data och analys. Detta sker i nära samarbete med vår Marknadsavdelning som har övergripande ansvar för vår varumärkes- och kommunikationsplattform.

Din roll.

Din roll är att genom värdeskapande kommunikation bygga relationer med våra målgrupper. Vi vill göra våra kunder medvetna om sin tjänstepension och viktiga händelser och situationer som kan påverka deras pension. Du behöver därför förstå både kundens behov och förutsättningar, men också de ramar och regelverk som styr vår verksamhet. Vår kunddialog kommer att triggas av händelser i omvärlden, i kundernas beteende och i vår egen verksamhet.

 • Du producerar målgrupps- och kanalanpassat innehåll till olika kanaler, primärt med stöd av ett marketing automation-verktyg.
 • Som innehållsprocent kommer du att:
 • Utveckla idéer till dialogkoncept tillsammans med övriga kollegor i teamet.
 • Arbeta snabbt och proaktivt utifrån omvärldshändelser.
 • Skapa och publicera målgruppsanpassat material, både till automatiskt triggade dialoger och vid speciella händelser.
 • Redigera komplext innehåll.
 • Följa upp resultat och analysera beteenden.
 • Anpassa och personalisera budskap till olika kundsegment och kanaler.
 • Kvalitetssäkra innehållets struktur, tonalitet samt att regler och legala krav följs.

Om dig.

Vi letar efter dig som är kreativ, idérik och en vass skribent. Du är bra på att skapa goda relationer och du delar gärna med dig av dina kunskaper eftersom du ser till teamet och resultatet i första hand. Med ett stort eget driv och nyfikenhet tar du ansvar och initiativ. Du är lyhörd för feedback, men vet när du behöver stå på dig och argumentera för din sak.

Din bakgrund och erfarenhet:

 • Högskoleutbildning inom kommunikation.
 • Minst 5 års erfarenhet som innehållsproducent på byrå eller inhouse, gärna från en uppdragsstyrd verksamhet.
 • Vana att arbeta kreativt med idéer och koncept utifrån olika former av data och omvärldshändelser.
 • Mycket goda och dokumenterade kunskaper av att skriva målgruppsanpassat för digitala kanaler.
 • Erfarenhet av datadriven kommunikation med marketing automation-verktyg som stöd.
 • Erfarenhet av att testa, analysera och justera budskap utifrån snabba insikter.
 • Erfarenhet av innehållsproduktion nära kundservice, produkt- eller marknadsavdelning.
 • Gärna erfarenhet från annan reglerad verksamhet som till exempel bank, försäkring eller medicin.

Vårt erbjudande till dig.

På AMF får du jobba i ett värderingsdrivet bolag med ett stort engagemang hos alla kollegor. Vi tror på ett självledarskap där alla medarbetare får ansvara för sin egen utveckling med hjälp av coachande chefer och ömsesidig tillit. Du får utvecklas i takt med företagets förändrade utmaningar och behov. Det innebär att du har alla möjligheter att testa nytt eller lära dig nya saker. Vi tycker det är kul på jobbet och det märks på stämningen i lokalerna. Du får jobba på ett nyrenoverat kontor precis vid Centralen i Stockholm.

Karin Bergström
Executive Search Manager

+46 703 25 22 30
karin.bergstrom@headagent.se
Pontus Andersson
Search Associate

+46 735 13 05 78
pontus.andersson@headagent.se

Visa alla.

Tillbaka till samtliga pågående uppdrag.

Håll dig uppdaterad om nya och tillsatta tjänster.