Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB-koncernen har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra. 
 

Gruppchef Verksamhetsutveckling

Kund och kanalstöd är en enhet inom Länsförsäkringar AB. Här skapar vi trygghet och möjligheter genom att utveckla förutsättningar för marknadens bästa kundupplevelse. Vi är navet som syr ihop länsförsäkringsgruppens affärer med kundens behov. Med fokus på helhet, kundnytta och enhetlighet för kunder och medarbetare i kundmötet levererar vi utveckling, service och förvaltning.

Nu söker vi en erfaren ledare med ansvar för att etablera, leda och utveckla uppdraget för gruppen Verksamhetsutveckling som är en del av avdelningen Verksamhetsutveckling & Bolagsstöd, som är en del av enheten Kund-och Kanalstöd inom Länsförsäkringar AB. Gruppen består i dagsläget av 9 personer men förväntas växa. Du rapporterar till Chef Verksamhetsutveckling och Bolagsstöd.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

•     Kravställning gällande utveckling av gemensamma arbetssätt, tjänster, verktyg och erbjudanden för att optimera kundmötet utifrån ett medarbetarperspektiv

•     Verksamhetsförvaltning av arbetssätt, tjänster, verktyg och erbjudanden

•     Säkerställa att arbetssätt i kundmötet uppfyller kraven på relevanta regelverk

•     I nära samarbete med Bolagsstöd och Införande stödja implementering av gemensamma arbetssätt och tjänster i kundmötet

•     Nära samverkan med Affärsenheterna inom LFAB

BAKGRUND OCH ERFARENHET

•        Akademisk examen inom relevant område

•        Flerårig erfarenhet av en ledande befattning

•        Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling

•        Verksamhets- och affärserfarenhet från Bank, Liv eller Sakområdet

•        Erfarenhet av kravställning av systemstöd och verktyg i kundmötet

•        Analytisk förmåga och erfarenhet av förändringsledning

PERSONLIGA EGENSKAPER             

Du har goda ledaregenskaper och motiveras av att skapa struktur samt att driva förändring- och förbättringsarbete. Du har tydligt kundfokus samt är diplomatisk och kommunikativ.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Ellinor Alkvist ellinor.alkvist@headagent.se 073-508 35 86 eller Linda Ribbing linda.ribbing@headagent.se 072-300 13 04

Ellinor Alkvist
Search Associate

+46 735 08 35 86
ellinor.alkvist@headagent.se

Visa alla.

Tillbaka till samtliga pågående uppdrag.

Håll dig uppdaterad om nya och tillsatta tjänster.