Hamilton grun­da­des för över 50 år se­dan och har i mer än ett halvt se­kel be­trak­tats som en av de främs­ta affärsju­ri­dis­ka råd­gi­var­na på mark­na­den. Hamilton er­bju­der spe­ci­a­li­se­rad af­färsju­ri­disk råd­giv­ning till sto­ra och me­del­sto­ra svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la kli­en­ter. Firman har age­rat råd­gi­va­re i fle­ra av de störs­ta och mest kom­plexa kli­entupp­dra­gen som fö­re­kom­mit i Sverige. Hamilton är en obe­ro­en­de ad­vo­kat­fir­ma och in­går in­te i nå­gon for­mell al­li­ans. Det möj­lig­gör sam­ar­be­ten med de ut­länds­ka ad­vo­kat­fir­mor och ex­per­ter som är bäst läm­pa­de för var­je spe­ci­fikt upp­drag. Hamilton utsågs till Årets Advokatbyrå 2018 i två ka­te­go­ri­er: Årets Advokatbyrå (för sto­ra ad­vo­kat­by­rå­er) och Stora Klientpriset av ana­lys­fö­re­ta­get Regi.

Sales manager

Nu söker Hamilton Advokatbyrå efter bolagets första Sales Manager. Huvudsakliga ansvaret i rollen är att säkerställa en säljpipe av både nya kunder och utveckling av befintliga. En spännande och central roll som kräver ett starkt engagemang och driv samt ett brinnande intresse för att göra affärer. Rollen utgår från kontoret i centrala Stockholm och kommer ingå i bolagets stab och rapportera till Managing Partner samt styrelsen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Arbeta både strategiskt och operativt med bolagets säljarbete
 •  Utveckla struktur och strategi för Hamiltons säljarbete
 • Identifiera potentiella nya kunder och arbeta med merförsäljning hos befintliga kunder
 • Arbeta nära bolagets delägare i säljarbetet
 • Arbeta nära marknadsavdelningen för att utveckla lämpligt säljmaterial
 • Primärt fokus är den svenska marknaden

Krav på erfarenhet

 • Minst tio års erfarenhet av att sälja konsulttjänster till ledningsgrupper
 • Van att arbeta i en prestationsorienterad miljö

Personliga egenskaper

 • Stort affärsintresse
 • Brinner för försäljning
 • Driven
 • Vilja till ansvar
 • Proaktiv och tar egna initiativ
 • Skinn på näsan
 • Teamplayer

Visa alla.

Tillbaka till samtliga pågående uppdrag.

Håll dig uppdaterad om nya och tillsatta tjänster.