Marcom Business Partner

Business Sweden är på en förändringsresa med visionen att bli världens bästa handels- och investeringsfrämjare 2020.
Team Marcom & Digitalisation har en central roll i den förändringsresan. Syftet med teamets arbete är att öka kännedomen om Sverige och Business Sweden samt proaktivt bidra till lead genereringen, och arbeta strukturerat för att skapa en kund- och datadriven verksamhet. Förutom det statligt finansierade främjandet, drivs parallellt en gedigen internationell konsultaffär.

Rollen som Marcom Business Partner är en strategisk nyckelfunktion med ett geografiskt marknadsansvar som innefattar allt från strategisk planering, rådgivning och coachning, till operationalisering av kommunikations- och marknadsföringsplaner tillsammans med internkund. Idag består teamet av fyra strategiska Marcom Business Partners, samt en operativ sk inhouse byrå med en bredd av kommunikations- och marknadsföringskompetenser. Samtliga Marcom Business Partners rapporterar direkt till Vice President Marcom & Digitalisation som är en del av Business Swedens ledningsgrupp.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

·      Ansvara för kommunikations- och marknadsföring för en av Business Swedens marknadsregioner. Varje marknadsregion har ett eget PnL-ansvar.

·      Agera strategiskt bollplank till och arbeta nära Vice President Region och vara en del av regionens ledningsgrupp, bidra till affärsutvecklingen

·      Arbetsuppgifterna syftar till att öka kännedomen om Sverige, om Business Sweden och skapa leads till regionens konsultaffär. I rollen mäts man efter tydliga och konkreta nyckel- och mätetal. 

·      För att säkerställa erfarenhets- och kompetensutbyte samt skapa ett effektivt genomförande av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter är ett nära samarbete med övriga MarCom Business Partners kritiskt och för att lyckas krävs även ett nära samarbete med hela det övriga teamet

·      Exempel på arbetsuppgifter är att bidra i det strategiska positionerings- och marknadsföringsarbetet, tillsammans med internkund utveckla strategiska marknadsförings-och kommunikationsplaner, planera för och tillsammans med internkund genomföra kampanjer från start till mål – inkluderande dataanalys

KRAV PÅ ERFARENHET

·      Akademisk utbildning inom företagsekonomi, marknadsföring och/eller kommunikation

·      Minst 5 års erfarenhet av marknadsföring, framför allt i digitala kanaler – med fokus på marketing automation/programmatic och relaterat

·      Erfarenhet från B2B, tjänstesektor (helst konsulttjänster), försäljning inkl. lead generering samt affärsutveckling av konsulttjänster samt B2B är en merit

·      Erfarenhet från strategisk kommunikation, positionering och varumärkesbyggande är en merit

·      Ha en bevisad stark ledarskapsförmåga (behöver ej ha haft formellt personalansvar)

·      Erfarenhet av att arbeta i ett internationellt sammanhang, gentemot internationella kunder och beslutsfattare

·      Ha erfarenhet av både traditionell och social media

·      Bekväm att stå på scen och hålla presentationer

·      Talar och skriver flytande engelska och svenska

PERSONLIGA EGENSKAPER

·      Stort affärsintresse och affärsförståelse

·      Strategisk höjd, och stark analytisk förmåga

·      Strukturerad och resultatinriktad

·      Stark vilja och tålamod att både vilja leda, implementera och följa upp förändringsarbete

·      Tycker om att variera mellan strategiska och operativa uppgifter

·      Driven och självgående, proaktivt identifierar och genomför utvecklingsinitiativ

·      Lagspelare, som är pragmatisk, positiv och lösningsorienterad

·      Motiveras av att arbeta i en internationell samt entreprenöriell miljö

Matilda Segelström
Learning & Development and Head of Office

+46 760 10 13 52
matilda.segelstrom@headagent.se

Visa alla.

Tillbaka till samtliga pågående uppdrag.

Håll dig uppdaterad om nya och tillsatta tjänster.