AMF

IT-säkerhetskoordinator

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på omkring 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska tjänstepensionsmarknaden.Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder.Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. www.amf.se

Rollbeskrivning.

AMF söker ansvarig för att etablera och driva ett kompetenscenter för IT-säkerhet på IT-avdelningen. Kompetenscentret ska agera stöd vid incidenter, ge rekommendationer på tekniska lösningar för att möta kraven från funktionen för Informationssäkerhet, utföra riskanalyser, deltaga som stöd vid upphandlingar, stödja utvecklingsprojekt med kompetens, stödja och säkerställa implementering av strategiska åtgärder samt följa upp säkerhetsnivån i våra system och hos våra leverantörer, samt stödja förvaltningsobjekt och övriga enheter på IT för att harmonisera IT-säkerhetslösningar inom IT-enheten.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Få en nyckelroll i att vara med att stärka IT-säkerhetsförmågan och bygga upp kompetenscenter för IT-säkerhet på AMF. Till din hjälp har du även kunniga medarbetare inom IT-avdelningen.
 • Bedömning och analys av cyberhot såväl som IT-säkerhetsrisker.
 • I tätt samarbete med utvecklingsteam utvärdera, designa och implementera säkra lösningar för att mildra identifierade risker.
 • Hålla dig uppdaterad kring det senaste inom IT-säkerhet, cyberhot och IT-säkerhetsrisker för att utveckla den egna säkerhetsstrategin.

Erfarenhet / specifik kompetens:

 • 3-5 års relevant erfarenhet från IT-säkerhetsområdet
 • Omvärldsbevakning om aktuella cyberhot och ny teknik
 • Säkerhetsgranskning av nätverk, system, applikationer och molntjänster
 • Logg-verktyg (SIEM), samordning och integrering av olika informationskällor
 • Som koordinator för kompetenscentret bör du även ha erfarenhet av att leda grupper/nätverk.
 • God kunskap om IT, dvs IT-stacken, IT:s processer på en helhetsnivå, utvecklingsstrategier, vision om utveckling, förvaltning och leverantörsstyrning
 • Högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Om dig.

Du är prestigelös och trivs allra bäst i samverkan med andra. Du kommer ha interna och externa kontakter och behöver vara en god kommunikatör och relationsbyggare. Du är pedagogisk, strukturerad och kan med lätthet och engagemang framföra ditt budskap. Du har en entusiasmerande inställning till förändringsarbete och uthållighet runt de utmaningar som förändring innebär. Du är en självgående doer som gillar att arbeta i team. På AMF jobbar vi agilt och strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras i stort och smått. Vi arbetar nära verksamheten och tillsammans har vi alltid kunden i fokus.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Anton Wennström
Search Consultant
+46 735 07 84 27
Mail