Telia Finance AB

Head of Credit & Collection

Telia Finance AB is an independent financing company acting as a finance engine for Telia Company, one of the world's biggest telecom operators with more than 185 million customers and 21,000 employees. Telia Company has a global presence operating mainly in the Nordic market. This gives us opportunities to offer innovative and competitive finance solutions on the customers’ terms. Basically, we want to make it possible for all of Telia Company's customers to find exactly the right solutions to suit their telecom requirements both now and in the future. Telia Finance is a credit market company under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority.

I rollen som Head of Credit och Collection ansvar du för en grupp om fem personer och förväntas utveckla kreditfunktionen såväl strategiskt som operativt. Man jobbar i nära samarbete med compliance och risk för att implementera och skapa de förutsättningar som krävs för ett kreditmarknadsbolag vilket också innebär implementering av kreditmedvetenhet på hela bolaget. I rollen förväntas du utveckla befintligt arbetssätt vilket innebär såväl kreditbedömningsprocessen, scoringmodeller som de systemmässiga stödet. 

Du ansvarar även för att bevaka kreditportföljerna samt möjliggöra uppföljning av risk och man förväntas bygga ett fungerande kreditteam och främja ett nytt arbetssätt så väl inom gruppen som hanteringen av krediter på bolaget i övrigt. 

Vi söker dig som har.

 • Djup kompetens inom kredit
 • Djup förståelse för regelefterlevnad i ett kreditmarknadsbolag
 • Erfarenhet från att bygga team och utveckla medarbetare i rollen som ledare
 • Förmåga att hantera olika stakeholders inom en större organisation
 • Strategisk höjd med förmåga att delta i ledningsgruppsarbete samt avrapportering till styrelse
 • Legal förståelse för konkurs och obestånd
 • Ansvarat för och/eller arbetat med uppbyggnad/utveckling/anpassning av en kreditavdelning under FI:s tillsyn

Personbeskrivning.

 • Stark ledare med förmåga att agera självständigt med helhetsansvar för utveckling av sin verksamhet
 • Flexibel, utåtriktad med en god analysförmåga
 • Ledande och rådgivande i sitt agerande internt såväl som externt
 • Driver framåt med förmåga att skapa struktur och förändring av processer
 • Strukturerad och förtroendeingivande med stor förmåga att hantera olika Stakeholders 

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Sofia Bågstam
Executive Search Manager
+46 730 80 31 54
Mail
Staffan Öster
Senior Search Associate
+46 735 39 88 76
Mail