Northmill

CEO

Northmill Bank, founded in 2006, is a Swedish innovative tech-bank with the vision of simplifying everyone’s financial life. We have a strong focus on technology and believe that it can do much more to help people save both money and time than it does today. Northmill Bank has approximately 200 000 customers and 124 employees in three countries. Currently, we have a strong focus on developing Rebilla, the next generation banking product, into several new markets with additional products and features that you will be highly involved in. Northmill Bank received its banking license on September 11th and has been awarded Dagens Industri Gasell for the second consecutive year and is one of Swedens fastest growing companies.

Brinner du för att skapa fortsatt tillväxt i Europas nya techbank? Är du en erfaren ledare som coachar med en ödmjuk och prestigelös approach?

Northmill Bank är nu redo att tillsätta en extern CEO för att ta bolaget till nästa nivå och in i framtiden. Du har bevisad framgång som ledare över ledare i snabbrörliga och dynamiska teknik- och produktorganisationer. Du vet hur ett modernt tech-bolag är organiserat och förstår IT på tillräckligt hög nivå för att kunna fatta viktiga beslut och sätta riktningen för organisationen.

Den snabbväxande tech-banken Northmill Bank står inför en spännande fas av att skala upp och öka hastigheten på sin internationella expansion. Med en stark bas i den egenutvecklade tekniken kombinerat med styrkan att förstå målgruppen och hur produkterna ska paketeras är företaget idag redo att öka hastigheten på sin tillväxttakt.

Northmill Bank är ett ägar- och grundarlett bolag där alla tre grundare och ägare är aktiva, vilket betyder att du som CEO behöver ha hög integritet och att personkemin samt värderingar stämmer överens med grundarnas.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar.

●     Agera som företagets högsta chef där du är ytterst ansvarig för verksamheten och dess resultat

●     Ansvarig för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna, ägarna och styrelsen

●     Vårda företagets kultur och vara en förebild för företagets anställda

●     Utveckla verksamheten och exekvera på roadmap i enlighet med affärsplan

●     Drivande i bolagets internationella expansion och organisatoriska tillväxt

●     Fortsatt utveckla organisationens strukturer och processer i takt med att företaget och dess marknader växer

●     Coacha och utveckla direktrapporterande chefer och att verka inspirerande på bolaget som helhet

●     Representera bolaget gentemot olika intressenter såsom medarbetare, media, investerare och myndigheter på ett professionellt plan

Tidigare erfarenhet och kompetens.

●     Du har en akademisk examen inom teknik och/eller ekonomi eller annan motsvarande utbildning.

●     Minst 5 års relevant erfarenhet av affärsdriven eller operationell ledarroll där du varit chef över chefer i en organisation som främjat mångfald

●     Tidigare verksam i snabbväxande och dynamiska bolag inom finans, tech eller annan relevant bransch

●     Van att tänka holistiskt och har ett strategiskt förhållningssätt

●     Drivit och skapat tillväxt på ett bolag i snabb expansion, gärna produktbolag

●     God kommunikatör både på svenska och engelska i tal och skrift med erfarenhet av mediahantering

●     Ha god förståelse för kapitalmarknaden

●     Erfarenhet av förhandling och partnerskap

Personlighet.

För att passa in och trivas på Northmill Bank är en av dina främsta egenskaper att du är genuin, prestigelös och ödmjuk. Du förstår vikten av en stark kultur och att alla människor i organisationen är lika viktiga och behandlar alla med respekt oavsett titel. Du är närvarande och skapar trygghet och driver hela organisationen framåt.

●     Erfaren och naturlig ledare

●     Van vid att leda förändringsarbete

●     Välstrukturerad och organiserad i ditt arbetssätt med god förmåga att prioritera

●     Förmåga att skapa tillit i organisationen för såväl direktrapporterande chefer som övriga medarbetare i företaget.

●     Hög integritet, säger det du tycker och ifrågasätter status quo

●     Uppmuntrar till och kommunicerar öppet och rakt med både respekt och ödmjukhet

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Andrea Strand
Executive Search Consultant
+46 763 07 38 11
Mail
Simon Tännström
Search Consultant
+46 70 159 59 15
Mail