Previa

Försäljningschef

Hållbarhet i arbetslivet är en av vår tids stora frågor. Digitaliseringen har skapat helt nya förutsättningar för hur och var vi arbetar - och samtidigt suddat ut gränserna mellan arbete och fritid. Yrkeslivet har blivit längre och tempot har ökat. Arbetslivets utmaningar och möjligheter har sannolikt aldrig varit större än idag. Som en av våra nya ledande medarbetare på Previa hamnar du mitt i arbetet att utveckla samtidens mest hållbara, kreativa och effektiva arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att bland annat förebygga och hantera stress och ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och psykisk ohälsa. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med arbetsgivare som vill utveckla sin organisation, sitt ledarskap och sina medarbetares hälsa. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att hjälpa arbetsgivare, chefer och medarbetare att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. För på Previa vet vi att hållbara arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar inte är en slump.Previa har 1 200 anställda och finns på 90 orter över hela landet. Previa anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda. Vi är Sveriges största företagshälsa och ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du redo att ta dig an en ny roll som ska driva en förändringsagenda i den kommersiella organisationen? Har du lika stor passion för siffror och ett mätbart resultat som att förändra människors liv på riktigt? Värmer tanken på ett hållbart arbetsliv ditt hjärta? Har du varit ledare inom en kommersiell organisation?

Previa letar nu efter en dokumenterad framgångsrik Försäljningschef för att leda deras nyförsäljningsteam – med fokus på både kort -och långsikta mål i åtanke, säkerställer rätt personer i teamet och att processerna finns på plats för nå målen. Detta är en ny position som kommer att vara central för Previas fortsatta affärstillväxt i Sverige.

Vi är övertygade om att du är en högt driven och motiverad säljare med en passion för att bygga och utveckla starka kundrelationer och att hitta och stänga affären med nya kunder. Du har en dokumenterad erfarenhet av säljledning, prisstrategier och att driva anbudsprocesser både i privat och offentlig sektor. Det är ett måste att ha en god förståelse och erfarenhet av servicesektorn och alla aspekter av komplex B2B-försäljning. Självklart förväntar vi oss ett utmärkt affärtänk och en gedigen förståelse för värdebaserad försäljning.

Positionen är placerad i Stockholm och rapporterar till Försäljning -och marknadsdirektören som sitter i den svenska och nordiska ledningsgruppen.

Huvudsakligt ansvar och uppgifter.

 • Övergripande ansvar för aktiviteter som skapar nyförsäljning inom samtliga kundsegment
 • Ledare för 3 team (Anbud, Sales Executive och Innesälj) med 14 direktrapporterande medarbetare
 • Upprättande och exekvering av nyförsäljningsstrategi i samarbete med Försäljning och marknadsdirektören
 • Fastställande av försäljningsbudget per segment och roll
 • Operationell uppföljning och coachning av direktrapporterande medarbetare
 • Mäts på nyförsäljning (intäkter generade av nya kunder) och medarbetarnöjdhet hos direktrapporterande
 • Implementera en mer datadriven och strukturerad uppföljning av säljresurser.

Bakgrund och tidigare erfarenhet.

 • Relevant akademisk utbildning 
 • Erfarenhet av värdebaserad och komplex B2B försäljning, gärna inom servicesektorn såsom konsult, utbildning, bemanning eller motsvarande
 • Gedigen erfarenhet av (uppsökande) försäljning inom en ”lågintressetjänst” (tjänster som inte ligger top of mind hos kunderna)
 • Erfarenhet av telefonförsäljning (transaktionsbaserad försäljning)
 • Bevisad förmåga att träna och guida säljteam i säljteknik och en förmåga att utveckla samt motivera ett säljteam
 • Arbetat med digital marknadsföring/försäljning
 • Erfarenhet av KPI-baserad uppföljning av direktrapporterande
 • Tidigare erfarenhet av att driva anbudsprocesser, gärna inom både privat och offentlig sektor.

Personlighet.

 • Utpräglat affärssinne och stark kommersiell instinkt
 • Identifierar och tar vara på affärsmöjligheter, har ett starkt positivt inflytande på tillväxt och lönsamhet
 • Resultatorienterad, ser potentiella risker och följer upp de ekonomiska följderna av aktiviteter
 • Prövad ledare med förmåga och en stor passion att leda och utveckla människor
 • Handlingskraftig, verkställer planer med engagemang och beslutsamhet, uppnår resultat med hög kvalitet
 • Förstår och kan navigera i organisationens informella strukturer, använder effektivt denna insikt för att ta dig framåt och få saker att hända
 • Stabil person som främjar en förtroendeskapande miljö där du stödjer och uppmuntrar andra när problem uppstår samt är bestämd och pålitlig
 • Naturlig ledare som ger teamet en tydlig målbild, arbetar med KPI:s och följer upp på dessa. Utvecklar teamet genom att delegera, entusiasmera och coachning
 • Metodisk och systematisk i ditt arbetssätt, gör tydliga prioriteringar och använder resurser effektivt.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Andrea Strand
Executive Search Consultant
+46 763 07 38 11
Mail
Anna Taube
Search Associate
+46 739 46 86 44
Mail