Smile Tandvård

IT Service Manager

Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter och medarbetare. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder med mer än 4 500 verksamma tandläkare. Colosseum Dental Groups majoritetsägare är Jacobs Holding, ett globalt investeringsföretag med säte i Zürich, Schweiz. Jacobs Holding engagerar sig långsiktigt för tandvård genom sina investeringar i Colosseum Dental Group i Europa och i North American Dental Group i USA. Jacob Holdings slutgiltiga ekonomiska förmånstagare är Jacobs Foundation som är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar över hela världen.

IT Service Manager till Smiles huvudkontor

Vi söker nu en nyckelperson som kommer att agera ”spindeln i nätet” mellan personer i verksamheten, IT-leverantörer, IT-resurser i Colosseum Dental Groups övriga europeiska verksamheter samt våra användare ute på våra kliniker.

Du behöver kunna hantera dagliga operativa frågor som eskaleringar, prioriteringar samt från ett kund- och användarperspektiv delta i och driva felsökningar till lösningar. Du behöver kunna ta fram och utveckla beskrivningar och rutiner, självständigt kunna driva avgränsade förändringsinitiativ och kunna växla mellan små och stora arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du är utpräglat positiv och prestigelös, att du är lösningsorienterad och själv kan och vill agera för verksamhetens bästa. Våra leverantörer besitter djup teknisk kompetens medan du ska ha god förståelse och kunna kravställa mot dem. Du bör ha erfarenhet att hantera tekniknära frågeställningar samt förstå, ifrågasätta och bidra i tekniska dialoger.

Du kommer att rapportera till företagets CIO (som innehar tjänsten på deltid). Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Sundbyberg, men behovet uppstår någon-några dagar i månaden att genomföra vissa tjänsteresor, främst till klinikerna som är geografiskt utspridda i landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Service och Support
– Stötta den interna verksamheten
– Uppföljning mot leverantörer och avtalade tjänster
– Hantera löpande interna ärenden
– Utveckla och samordna lösningar och rutiner
– Ta fram och hantera enklare KPI:er

Teknisk hårdvara (datorer, klinikutrustning, telefoni), system och applikationer samt licenser
– Hantera beställningar
– Säkerställa rätt ”produktutbud” till verksamheten
– Säkerställa Asset Management
– Hantera vissa reparationsärenden som utförs av leverantörer främst på mer komplicerad utrustning

Vidareutveckling och förvaltning
– Bistå med kunskaper om Smiles IT-miljö
– Samordning av IT-frågor
– Hantera möjligheter och begränsningar
– Delta som resurs i projekt
– Driva mindre implementationer på egen hand

Övriga erfarenheter

Vi tror att du behöver ha erfarenhet från följande områden inom IT:
– Förståelse från ”Client-Server” miljöer med tillhörande lösningar som nätverk, filhantering, printlösningar osv.
– Kompetens och erfarenhet av Microsoft teknik och ”best practices” inom klientlösningar, Office365, webbaserade system mm
– Gärna erfarenhet från Helpdesk, supportroll, IT-koordinator eller liknande

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Johan Bromark
Search Associate
+46 760 00 11 50
Mail
Anton Wennström
Search Consultant
+46 735 07 84 27
Mail