Svea Vind Offshore

Head of Communication and Public Affairs

Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.På så sätt bidrar vi till en bättre miljö både lokalt och globalt och skapar jobb lokalt där vi verkar. Sverige kan därför bli ett show case i världen. Svea Vind Offshores bidrag är att vi fungerar som katalysator då vi möjliggör utbyggnad av vindkraft på lämpliga platser utifrån ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar. Mer vindkraft ökar andelen förnybar el, vilket driver på omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det sker bland annat genom elektrifiering av transporter och införandet av nya produktionslösningar i industrin. Bolaget grundades 2015 av Mattias Wärn och Maria Brolin. Båda drivs av en vilja att göra skillnad och bidra till en hållbar värld både vad gäller klimatet och jobbskapande lokalt där de verkar. Bolaget växer stadigt och i augusti 2020 öppnades huvudkontoret i Gävle. I juni 2020 inledde Svea Vind Offshore ett samarbete med det internationella energibolaget Iberdrola. Syftet är att möjliggöra färdigställande och driftsättning av storskalig havsbaserad vindkraft i Sverige. Iberdrola med huvudkontor i Spanien är en global energiledare, den främsta producenten av vindkraft och ett av världens största energibolag när det gäller marknadsvärde. Projekten innebär betydande investeringar i förnybar elproduktion i Sverige och passar väl in i Sveriges plan för utbyggnad av mer grön elproduktion mellan 2020 och 2030.

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som Head of Communications and Public Affairs får du vara med på en spännande tillväxtresa i ett värderingsdrivet entreprenörsbolag. Här kommer du arbeta för att på bästa sätt säkra kommunikationen för Svea Vind Offshore, samt både proaktivt och reaktivt arbeta med press, beslutsfattare och allmänhet på lokal och nationell nivå. Du kommer agera rådgivare internt, samt planera och genomföra möten och evenemang med syfte att nå bolagets mål vad gäller att bidra för grön omställning och göra Sverige som förebild inom detta. I rollen ingår att verka inom alla kommunikativa perspektiv för bolaget, och arbetet innebär alla delar av kommunikationen från analys och strategi till genomförande och utvärdering. Du som ansvarig är ytterst ansvarig för att bolaget har en gedigen omvärldsbevakning, en kommunikationsstrategi som bidrar till att nå bolagets mål samt aktiviteter som kopplar an till strategin.

Rollen omfattar bla att:

  • Driva och strukturera arbetet med att identifiera, initiera och koordinera kommunikationsinsatser. 
  • Arbeta med framtagning av texter, debattartiklar, pressmeddelanden, rapporter och presentationsmaterial etc
  • Driva PA-arbetet med målet att kommunicera Svea Vind Offshore i media samt driva igenom bolagets planer genom kontakt och dialog med olika relevanta intressenter.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning och hantera olika löpande frågeställningar
  • Agera talesperson för bolaget, men också kunna stötta andra talespersoner internt för media och av företrädare för public affairs.

Tidigare erfarenhet & kvalifikationer

  • Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, med fördel arbetat med kommunikation riktad mot media, politiker och övriga opinionsbildare.
  • Erfarenhet av strategiskt varumärkesarbete
  • Meriterande med arbetslivserfarenhet från myndighet eller politisk organisation alt från energisektorn.
  • Akademisk utbildning alt annan relevant utbildning inom media & kommunikation, journalistik eller motsvarande
  • God förmåga att uttrycka sig både i tal och skrift, på svenska och engelska. Andra språk är meriterande.

Personlighet

Som person tror vi att du har ett stort samhällsintresse, gärna med särskilt intresse för klimat, miljö och hållbarhet. Vidare är du utåtriktad, kommunikativ och lyhörd och har ett prestigelöst förhållningssätt. Vi tror att du är van att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra delar i organisationen kring att driva externt kommunikations- och PA-arbete. Du skapar och utvecklar goda relationer, både internt som externt, och kan samverka med många olika yrkeskategorier. Du är trygg i dig själv och förtroendeskapande i relationen med andra. Du är van att ta egna initiativ och att driva dessa framåt, du är dessutom uthållig och van att jobba långsiktigt. Vi söker alltså en klok och erfaren strateg, som också är en praktisk problemlösare som är drivande, målinriktad och positiv, som har lätt att arbeta såväl enskilt som i grupp samt att bygga nätverk och relationer.

Svea Vind Offshore har sitt huvudkontor i Gävle, med möjlighet att arbeta från Stockholm. Rollen är heltidstjänst.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Charlotta Streiffert
Executive Search Consultant
+46 766 32 95 06
Mail
Matilde Jägerstig
Search Associate
+46 737 12 97 04
Mail