Colive

Affärsutvecklare

COLIVE erbjuder en unik, yteffektiv och hållbar boendeform genom coliving. Det är en smart bostadslösning som bidrar till att avhjälpa bostadsbristen för unga vuxna, bidra till ökad tillväxt i storstäder, främja sociala relationer och umgänge samt bidra till minskad miljöpåverkan. COLIVE erbjuder även den internationella fastighets och operatörsmarknaden en digital plattform för att effektivt etablera och driva delade bostäder.

Nu söker vi en affärsutvecklare med kompetens inom fastighetsutveckling/fastighetsaffären bakom bostäder till vårt team med bas i centrala Stockholm! Hos oss erbjuds du möjligheten att bli en avgörande pusselbit i ett mindre men snabbt växande bolag med tydliga mål. Du tillhör teamet för projektutveckling och samarbetar i en kreativ arbetsmiljö med ambitiösa kollegor. För att du ska trivas hos oss är det avgörande att du är öppen, lojal och kommunikativ samt nyfiken på eller har erfarenhet av tidigare arbete i ett mindre bolag.

COLIVE, Sveriges ledande bostadsoperatör inom coliving, grundades år 2018 av Katarina Liljestam Beyer och Jonas Häggqvist. Genom partnerskap med Fastighetsbolag deltar vi i arbetet för att etablera storskaliga bostadsprojekt i nyproduktion skräddarsydda för coliving inom Sveriges storstadsregioner, tillväxtorter och studentsäten. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

På COLIVE genomsyras det dagliga arbetet av öppna interna dialoger genom korta avstämningar i kombination med en självständig leverans för att tillsammans nå våra högt uppsatta mål. På veckobasis håller vi formella mötesavstämningar, all tid däremellan förväntas du driva ditt eget arbete framåt i tight dialog med dina kollegor inom projektutveckling, men även genom avstämningar med bolagets ledning vid behov. 

Rollspecifikt

 • Produktion och ägarskap av tidiga projektinvesteringskalkyler, prognoser för nyetableringar.
 • Driva utvecklingsarbete och arbeta både strategiskt och operativt.
 • Ständigt se potential inom affärsutveckling av vår verksamhet och bevaka utvecklingen av coliving-affären i Sverige såväl som internationellt.
 • Vara bolagets expert på fastighetsaffären och stötta projektutveckling med kunskap om fastighetsutvecklarens perspektiv.
 • Driva arbetet med att ingå partnerskap med nyckelaktörer kopplade till verksamheten.

Gemensamt med projektutvecklingskollegorna

 • Medverka i och driva dialoger med befintliga och nya fastighetsutvecklande partners genom förhandling och upprättande av avtal.
 • Medverka i tidiga skeden för markanvisningar och scouting efter projektetableringsmöjligheter.
 • Vara drivande i utvecklingen av bostadsprodukten coliving och säkerställa bolagets ställda krav och mål.
 • Styrning och uppföljning av projektbudget och projektmål.
 • Koordinera och samarbeta med konsulter som jurister, arkitekter, värderare, och tekniska konsulter.
 • Företräda COLIVE i relation till fastighetsägare och dess entreprenörer. I arbetet ingår att vara COLIVEs ansikte utåt mot kommun och myndighet, bidra i projekt vid granskning av projektering, ansökan om bygglov.
 • Under produktionsfasen bevaka tidsplaner och rapportera förändringar internt. 
 • Internt arbeta för en enkel och smidig överlämning av projektet till COLIVEs Operations-team i samband med tillträde.

Bakgrund

För att utvecklas och driva ansvaret i rollen tror vi att du har följande bakgrund:

 • Kandidat- eller magisterexamen/civilingenjör med exempelvis inriktning mot Fastighetsekonomi/ Fastighetsutveckling
 • Erfarenhet av kvalificerat och självständigt arbete med exv. Fastighetsaffärer, och fastighetsekonomi
 • 2-5 års erfarenhet

Personlighet

 • Ansvarstagande och driven
 • Prestigelös och ärlig
 • Positiv inställning till att samarbeta
 • Trivs i en miljö med högt tempo och ständig utveckling
 • Självgående och strävar efter ständig förbättring
 • Delar gärna med dig av din kunskap för att lyfta dina kollegor och teamet

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Christine Lacotte Olsson
Talent Acquisition Consultant
+46 735 43 55 23
Mail