Confidential

Interim Brand Manager Nordic

På uppdrag av aktör inom FMCG sökes en Interim Brand Manager Nordic. Uppdraget löper från mitten av oktober till slutet av december 2022.

Som Brand Manager Nordic kommer du att ansvara för att driva och exekvera projekt inom kommunikation, produktutveckling, design och taktisk aktivering för utvalda varumärken. Du kommer att säkerställa att de varumärken du arbetar med utvecklas i enlighet med företagets affärsmål och syfte och du kommer att se till att de alltid är i framkant inom branschen. Du kommer dagligen att driva projekt inom vår definierade innovations pipeline, maximera design på existerande och kommande sortiment, samt säkerställa optimal kommunikation i linje med varumärkets positionering och varumärke.

Ansvar/Arbetsuppgifter

Skapa ett starkt Nordiskt samarbete baserat på gemensamma mål och gemensamma must win battles.

Säkerställ varumärkes design och visuell identitet på nordiska marknaden.

I samråd med Sr Innovation Manager initiera och implementera innovationsprojekt för ditt varumärke samt säkerställa löpande framsteg i den Nordiska och långsiktiga Innovationsplanen. Alltid med fokus på synergi mellan marknader.

Tillsammans med Sr Nordic BM utveckla långsiktig (3-5 år) strategisk varumärkesplan som innehåller utveckling av befintligt sortiment, innovationer och kommunikations initiativ. 

Samla insikter för att förstå konsumenternas behov och beteenden för att driva marknadsandel och kategoritillväxt.

Säkerställ att aktiveringsplan, mediaplan och sortimentsutveckling är i linje med utvalda varumärkens övergripande strategi samt identifierad kategoripotential

Noggrann uppföljning av nyhetslanseringar och förståelse för konkurrenter på marknaden

Bjuda in och driva relevanta möten för att kontinuerligt anpassa marknadsplanen med key stakeholders. Säkra och upprätthålla en helhetsbild av Sveriges samt nordiska intressen.

Utveckla och genomför kommunikationsplaner i linje med resp. varumärkes positionering och årsplaner.

I dialog med mediabyrå och Nordic Digital Manager säkerställa optimal media kanalstrategi för samtliga varumärken under ditt ansvar samt implementera framtagna kommunikationsplaner i enlighet med denna strategi.

Planering, aktivering och uppföljning av mediaplan i samråd med mediabyrå.

Ständigt identifiera potential och förbättring av varumärkets befintliga sortiment.

Supporta Senior Nordic Brand Manager gällande frågor som rör varumärken under ditt ansvar.

Vi söker Dig som har

Akademisk utbildning inom företagsekonomi/marknadsföring eller motsvarande.

Gedigen erfarenhet av att driva Innovation och produktutvecklingsprojekt.

Tidigare erfarenhet från marknadsföring av FMCG produkter är ett krav. Nordisk/Global erfarenhet av FMCG är meriterande.

Vi tror att du har minst 5-7 års erfarenhet från Brand Management.

Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt driva igenom kommersiella projekt och varumärkesarbete som leder till förbättrad långsiktig försäljning där lönsamhet, ROI och kategoriutveckling är i fokus.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Byråer.

Gedigen erfarenhet av att arbeta med marknadsanalys

För denna tjänst är det ett krav att man är flytande i både det svenska och engelska språket.