Vattenfall AB

Tillståndsspecialist, Vattenfall vindkraft

Vill du vara med på vår förändringsresa?

Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi dig som är engagerad och som vill arbeta hos oss som är en av Sveriges största elproducenter. Tillsammans bidrar vi till ett bättre klimat för nästa generation! Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, nyfikenhet, kompetens och samarbete. Du kommer arbeta i gruppen som ansvarar för att utveckla Vattenfalls portfölj av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Avdelningen består av ca 19 personer och består av projektledare, tillståndsspecialister, stakeholder managers och koordinatorer. Vi driver projekt från den första markförhandlingen, genom bl.a. miljötillståndsprocesserna, till investeringsbeslut och byggstart för vindkraftparkerna.

För att ytterligare utveckla vårt miljöarbete söker vi nu en Tillståndsspecialist till vår Onshore Wind Business Unit.

Din Roll som Tillståndsspecialist

Rollen som tillståndsspecialist är central i våra vindkraftsprojekt från tidiga skeden till dess att parken är färdig att tas i drift. Det är en integrerad roll där du arbetar både i projektform och för portföljens bästa. Du kommer att arbeta nära projektledaren och vara aktiv och drivande i frågor som rör beslut kopplade till tillståndsprocess, ansökan och överklagan och du kommer att var en del av projektens coreteam.

Din roll är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen och säkerställa att den bedrivs så att sannolikheten för tillstånd är hög samtidigt som projekten blir så lönsamma som möjligt. Efter lagakraftvunnet tillstånd innebär roll att säkra tillståndsefterlevnad både i upphandlingsfas och byggfas. Du ska även bidra i ett portföljperspektiv, att frågor bedöms lika i projekten och att synergier tas till vara. Du kommer ha en viktig roll i kontakter med myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga sakägare exempelvis samebyar. Du kommer samarbeta nära miljöjurister och tillsammans med dem ansvara för att projekten inte riskerar komma i konflikt med gällande lagstiftning.

Rollen innebär att leda arbetsströmmen Tillstånd, vilket bland annat innebär att leda och styra de konsulter vi anlitar bland annat för inventeringar, uppförande av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsefterlevnad. Du håller ihop arbetet och ser till att samarbete, samordning och styrning fungerar på ett optimalt sätt.

Avstämningar mot andra delar av Vattenfall (som kommunikation och miljö- och legala stabsfunktioner) kommer vara en del av arbetet.

Du kommer dessutom komma fungera som expert i andra frågor som rör utvecklingen av vår landbaserade vindkraftportfölj i Sverige. Det gäller både utveckling av internt arbete och även externa relationer med intressenter. Det kan exempelvis vara att bidra i branschgemensamma aktiviteter och/eller påverkansarbete. Rollen kommer att utformas boerende på den kompetens hos den sökande har.

Dina Kvalifikationer som Tillståndsspecialisten:

• Du ska ha universitetsexamen och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet

• Du har flera års erfarenhet av att arbeta med prövningar enligt miljöbalken och fördjupade kunskaper i hur kommuner och länsstyrelser arbetar.

• Du ska även ha god förståelse för vindkraftsbranschen, och speciellt förståelse för projektutvecklingsarbete, inkluderat tillståndsprocesserna.

• Du ska uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska

• Körkort

 Särskilt meriterande, en eller flera kompetensområden

• Erfarenhet från arbete med tillstånds- och tillsynsfrågor på myndigheter.

• Erfarenhet av att vara projektledare eller delprojektledare.

• Brett nätverk inom myndigheter och intresseorganisationer.

• Fördjupade kunskaper inom yttre miljöpåverkan som ljud, ljus, skuggor och is eller

• Fördjupade kunskaper i miljö, biologi eller rennäring eller

• Kunskap om koncessionshantering för elnät.

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha ett öga för både övergripande och detaljer, skapa goda samarbeten och tycka om att ha mycket kontakt med både externa och interna intressenter. Du är noggrann samtidigt som du har förmåga att prioritera och välja bästa lösning ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och du kan skapa förtroenden. Som person är du positiv, ser möjligheter, lösningsorienterad och initiativrik. Du trivs bra med att hantera många parallella frågeställningar.

Placeringsort: Solna, Umeå, Luleå

Denna roll förutsätter att du har möjlighet att resa i tjänsten, uppskattningsvis 5 dagar i månaden.

 Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.