Confidential

Interim Customer Quality Manager

Till en aktör inom förnybar energi söker vi nu en Interim Customer Quality Manager för ett uppdrag med start i oktober och fyra månader framåt.

I rollen som Customer Quality Manager så arbetar du med kvalitetsförbättringar av kundprocesserna och kundbemötande över hela kundresan. Du brinner för att göra ”kundresan” så enkel och bekväm som möjligt. I arbetet ingår att identifiera förbättringsmöjligheter i kundprocesserna efter kontakter med kunder, medarbetare och myndigheter och därefter säkerställa att kvalitetsförbättringarna genomförs i samverkan med andra avdelningar.

Du kommer också att fungera som bolagets Kundombudsman vilket innebär att du granskar och följer upp enskilda kundärenden utifrån det interna regelverket samt gällande lagar och regler. I ditt uppdrag som kundombudsman är du i kontakt med kunder, myndigheter och andra granskande organ. Du prövar på nytt olika kundärenden för att säkerställa att bolaget har handlat enligt gällande regelverk.

Arbetsuppgifter:

  • Identifiera och driva kvalitetsförbättringar för kunden under hela kundresan.
  • Ansvara för bolagets ”Code of conduct” för externa säljbolag och säljare
  • Ansvara för regelverk för externa säljbolag och övriga partners.
  • Arbeta med utbildning av egen och externa personal gällande kvalitetsfrågor.
  • Arbeta med kvalitetskontroller och uppföljning av kontrakterade säljbolag och säljare.
  • Ansvara för kontakter med granskande myndigheter.
  • Följa upp enskilda kundärenden för att dels lösa komplexa kundärenden samt långsiktigt hitta kvalitetsförbättringar i våra processer.
  • Arbeta med olika former av kundanalyser.
  • Driva interna mötesforum som exempelvis kvalitetsforum