Konfidentiell

Interim Group Lead Business Development (ERP)

För stort energibolag söker vi en interim gruppledare för en grupp med processledare inom ett stort pågående ERP-projekt.

Uppdraget är 13 månader med start 1:a november 2021.

I arbetsgruppen kommer tre processledare att ingå.

Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera vilka verksamhetsutvecklingsbehov som finns för att kunna implementera ett nytt affärssystem. Driva verksamhetsutveckling både inom projektets regi, men även fördela ut till linjen och följa upp progress där. 
Verksamhetsområden som ingår i den här delen av projektet är: Anläggningsregister, förebyggande och avhjälpande underhåll, förrådshantering, inköp av reservdelar, arbetsbevishantering och incidenthantering.

I arbetsuppgifterna ingår att;

  • hålla samman gruppens arbete
  • vara länk mellan gruppen och omgivande funktioner som delprojektledare, leverantör (implementatör), chefer inom linjen som ska bidra med verksamhetsutveckling
  • hålla koll på resursbehov för att gruppen ska fungera
  • kalla in experter i gruppens arbete när så behövs
  • själv jobba med verksamhetsutveckling

Bolaget kommer att på kort tid att byta nästan alla IT-system. I projektet hanteras implementation av ett ERP-system som bla.a ska kunna serva underhållsverksamheten. Planerad Go-Live är i slutet av 2022.