PostNord Strålfors AB

Data Architect

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter till mer personliga och starkare kundrelationer. Vi erbjuder en digital plattform som möjliggör sömlös kommunikation oberoende av vilken kanal mottagaren efterfrågar. Fokus för arbetet är att skapa en positiv upplevelse för våra kunders konsumenterPostNord Strålfors ingår i PostNord koncernen, den ledande kommunikations- och logistikkoncernen i Norden. PostNord Strålfors har verksamhet i fyra länder och har cirka 700 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder (2019).

Vill du vara delaktig i att skapa ett avtryck i en digital transformation i ett tekniskt kommunikationsbolag genom arbete med informations- och dataarkitektur? I så fall bör du fortsätta läsa! Din uppgift hos oss blir att stödja företaget och kunder med effektiva informationshanteringsstöd, vilket bidrar till företagets resultat och lönsamhet.

Vårt team

Du kommer att ingå i ett team om 7 personer, vilka är sysselsatta med allt som rör arkitektur- och processarbete över hela företagsgruppen. Du kommer att arbeta tätt ihop med Strålfors’ enterprisearkitekt för att planera och leverera på olika strategiska initiativ inom domänen Data.

Ditt ansvarsområde

Utgående från arkitekturenheten, ansvarar du för, driver och utvecklar det strategiska informations- och dataarkitekturarbetet i enlighet med vår IT Management-process. I den dagliga gärningen kommer du att ha tät kontakt med beslutsfattare inom Nordic IT, övriga affärsfunktioner, högsta ledningen, samt även drifts- och utvecklingsansvariga. Ditt uppdrag blir att transformera Strålfors’ affärsmodell till att bli mer datadriven och därmed hjälpa till att skaffa fram alla förutsättningar för det.

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Leder den kontinuerliga utvecklingen av arkitekturen inom ett dedikerat ansvarsområde (verksamhet, applikation, säkerhet, process, information eller teknologi) i sin helhet i PostNord Strålfors så att den är aktuell, förankrad och stöder verksamheten och dess utveckling.
 • Säkerställer balans mellan långsiktig strategisk utveckling av informations- och dataarkitekturen och kortsiktiga behov i utvecklingen av PostNord Strålfors tjänster.
 • Omvärldsbevakning inom ansvarsområdet.
 • Stödjer verksamheten i den strategiska planeringen med utgångspunkt från beslutad IT-strategi rörande informations- och dataarkitekturen.
 • Utvärderar lösningsförslag i projekt så att de är i överensstämmelse med principer, riktlinjer och standarder i informations- och dataarkitekturen.
 • Medverkar i och driver förändringsprojekt inom ansvarsområdet för att säkerställa uppfyllandet av företagets informations- och målarkitektur.
 • Kommunicerar och utbildar intressenter om ansvarsområdet, såväl till ledningsgrupper, chefer och andra avdelningar som till andra arkitekter, projektledare och till utvecklare och leverantörer.

Dina egenskaper som vi önskar oss

Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper och förväntar oss att du kommunicerar klart, professionellt och effektivt med kollegor och intressenter. Du behöver ha ett mycket skarpt leveransfokus och vara tydlig och noggrann. Med tanke på föränderligheten i vår vardag, behöver du kunna skapa och tillföra struktur. Du ingår i ett team av högpresterande individer och behöver kunna ta stort ansvar under frihet.

Vårt önskemål om din kompetens

 • Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap, informatik eller motsvarande.
 • God kunskap om ramverk, metoder och branschstandarder
 • Minst 8 års dokumenterad erfarenhet av informationsarkitekturarbete inom IT och verksamhet.
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med informationsarkitektur.
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med dataarkitektur. Integration är meriterande.
 • Erfarenhet av stora utvecklings- och förändringsprojekt inom IT.
 • God kunskap om vedertagna modeller och metoder för genomförande av verksamhetsutveckling.
 • Erfarenhet av modelleringsverktyg till stöd för enterprise-arkitektur.

Vi erbjuder

En stimulerande och spännande tillvaro väntar hos oss och vi erbjuder förutom pension, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid- och plats.

Placeringsort är i Malmö, där restauranger, affärer och service finns nära till hands. Varifrån arbetet fysiskt utförs går dock att arrangera efter den personliga situationen. Tjänsten kommer att innebära en del resande, då vi finns på flera orter inom landet, samt i Finland, Danmark och Norge.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Karin Bergström
Partner & Executive Search Manager
+46 703 25 22 30
Mail
Staffan Öster
Partner & Senior Search Associate
+46 735 39 88 76
Mail