SIBS AB

CMO

Scandinavian Industrialized Building Systems, SIBS AB, föddes ur tanken om att utmana normer och skapa en smartare metod för fastighetsutveckling. Tillsammans med bolagets civilingenjörer, doktorer inom industriellt byggande och arkitekter förverkligades idén om ett eget modulärt design- och byggsystem. Detta kallar SIBS för ”Parameteriserad modularisering” vilket ger en unik flexibilitet och betydligt kortare byggtider än våra konkurrenter. SIBS målsättningen är att förändra branschen genom att optimera alla aspekter av byggnadsdesign, produktion, konstruktion och förvaltning samtidigt som fokus på miljömässig hållbarhet och designflexibilitet bibehålls. Inom SIBS Group finns fem bolag som täcker hela värde-kedjan från förvärv till fastighetsförvaltning.

SIBS befinner sig i en mycket expansiv fas och söker nu en CMO som skall ansvara för att bygga upp bolagets marknadsfunktion. Du kommer att med bra förutsättningar få ansvaret att bygga och stärka bolagets varumärken både mot slutkund, kommersiella och offentliga verksamheter samt investerare mot en global marknad. Du kommer också på sikt ansvara för att bygga upp en marknadsavdelning.

Du skall ha erfarenhet av att både strategiskt och operativt ha drivit varumärkesutveckling på bolag i tillväxt, gärna inom kommersiell fastighetsutveckling, tech, teknik eller hotell eller liknande branscher inom en global organisation. Du skall ha en god vana att agera kravställare mot externa byråer inom reklam, kommunikation och PR. Som CMO på SIBS kommer du vara en strategiskt mycket viktig del i bolagets framtida resa.

Ditt ansvar

 • Ytterst ansvarig för utvecklingen av samtliga varumärken inom SIBS-koncernen
 • Ansvarig för extern kommunikation mot leverantörer och partners som berör varumärkesutveckling och kommunikation.
 • På sikt bygga upp och leda marknadsteamet
 • Globalt ansvar mot de marknader SIBS är verksamma
 • Utveckla strategi och handlingsplaner för bolagets marknadskommunikation
 • Sätta prognos och jobba med nyckeltalsuppföljning
 • Agera strategiskt bollplank mot olika delar av organisationen

Erfarenhet

 • Mångårig erfarenhet av att ha byggt varumärken på en global nivå
 • Förmåga att både agera operativt och ha strategisk höjd
 • Erfarenhet av att agera kravställare mot externa leverantörer
 • Kunna visa på goda resultat för tillväxt och varumärkesuppbyggnad
 • Utvecklat strategier för digital kommunikation

Personliga egenskaper

 • Trygg och kommunikativ
 • Måldriven med en hög ambitionsnivå
 • Nyfiken och handlingskraftig
 • Ha förmåga att ha parallellt driva flera projekt mot olika kravställare 

Stämmer du in på ovan beskrivning och vill vara med på en resa där du, tillsammans med riktigt duktiga människor, få vara med att bygga ett globalt stort bolag med otroliga möjligheter så är du välkommen att kontakta oss för mer information eller ansöka direkt

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Thomas Sohlin
Search Consultant
+46 738 68 11 32
Mail
Amanda Pettersson
Senior Search Associate
+46 735 19 19 43
Mail