Confidential

Interim MarCom Business Partner

Vi söker nu en interim Marcom Business Partner till ett uppdrag med start omgående och 6 månader framöver till en organisation som arbetar med att främja svensk tillväxt utomlands och samtidigt bistå när internationella företag önskar att växa i Sverige.

Rollen som Marcom Business Partner är en strategisk nyckelfunktion med ett geografiskt marknadsansvar som innefattar allt från strategisk planering, rådgivning och coachning, till operationalisering av kommunikations- och marknadsföringsplaner tillsammans med internkund.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

·      Ansvara för kommunikations- och marknadsföring för en marknadsregion. Varje marknadsregion har ett eget PnL-ansvar.

·      Agera strategiskt bollplank till och arbeta nära Vice President Region och vara en del av regionens ledningsgrupp, bidra till affärsutvecklingen

·      För att säkerställa erfarenhets- och kompetensutbyte samt skapa ett effektivt genomförande av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter är ett nära samarbete med övriga MarCom Business Partners kritiskt och för att lyckas krävs även ett nära samarbete med hela det övriga teamet

·      Exempel på arbetsuppgifter är att bidra i det strategiska positionerings- och marknadsföringsarbetet, tillsammans med internkund utveckla strategiska marknadsförings-och kommunikationsplaner, planera för och tillsammans med internkund genomföra kampanjer från start till mål – inkluderande dataanalys

KRAV PÅ ERFARENHET

·      Akademisk utbildning inom företagsekonomi, marknadsföring och/eller kommunikation

·      Minst 5 års erfarenhet av marknadsföring, framför allt i digitala kanaler – med fokus på marketing automation/programmatic och relaterat

·      Erfarenhet från B2B, tjänstesektor (helst konsulttjänster), försäljning inkl. lead generering samt affärsutveckling av konsulttjänster samt B2B är en merit

·      Erfarenhet från strategisk kommunikation, positionering och varumärkesbyggande är en merit

·      Erfarenhet av att arbeta i ett internationellt sammanhang, gentemot internationella kunder och beslutsfattare

·      Ha erfarenhet av både traditionell och social media

·      Bekväm att stå på scen och hålla presentationer

·      Talar och skriver flytande engelska och svenska

PERSONLIGA EGENSKAPER

·      Stort affärsintresse och affärsförståelse

·      Strategisk höjd, och stark analytisk förmåga

·      Strukturerad och resultatinriktad

·      Stark vilja och tålamod att både vilja leda, implementera och följa upp förändringsarbete

·      Tycker om att variera mellan strategiska och operativa uppgifter

·      Driven och självgående, proaktivt identifierar och genomför utvecklingsinitiativ

·      Lagspelare, som är pragmatisk, positiv och lösningsorienterad

·      Motiveras av att arbeta i en internationell samt entreprenöriell miljö