AMF Pension

Verksamhetsutvecklare

Tillsammans med AMF söker vi en Verksamhetsutvecklare till team Verksamhetsutveckling i AMF:s enhet Kund & Affär. AMF har påbörjat sin agila resa och processorientering och i rollen kommer man tillsammans med teamet att arbeta med att bygga AMF:s verksamhetsutvecklingsförmåga samt driva och stötta verksamheten på förändringsresan. Det kollektivavtalade tjänstepensionsområdet genomgår stora förändringar och som verksamhetsutvecklare på AMF kommer man bli en viktig del i att skapa förutsättningarna för att göra det enklare för kunderna i kontakten med AMF och samtidigt arbeta med att ständigt förbättra och vidareutveckla arbetssätten tillsammans med verksamheten för att säkerställa kvalitén och optimera kundnytta. Man ingår i ett team med bred kompetens inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, processutveckling och verksamhetsarkitektur.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Förändrings- och projektleda, facillitera och vara delaktig i verksamhets- och processutvecklingsinitiativ.
 • Bidra till att skapa gemensam insikt och vara stöd i att tydliggöra ”varför” och ”vad” som behöver förändras, beskriva alternativ och konsekvenser vid förändring samt vara drivande och stödja vid framtagande av mål- och effekter.
 • Stötta medarbetare och chefer med utbildning, metodstöd samt agera bollplank i frågor som rör verksamhetsutveckling och processorientering.
 • Ta fram process- och flödesbeskrivningar, analyser, mallar, metoder, dokumentation, kommunikations- och utbildningsmaterial.
 • Ta fram beslutsunderlag och rekommendationer genom att sammanställa nuläges- och konsekvensanalyser, identifiera förbättringsområden och sammanställa utvecklingsbehov inför planering.
 • Supportera genom alla processutvecklingsfaser från processidentifiering till effekthemtagning och säkra helhetstänk kopplat till processorienterat arbetssätt.
 • Tillsammans med de övriga i teamet etablera samarbetsforum med syfte att dela best practise, identifiera utvecklings-och utbildningsbehov inom processområdet.
 • Bidra till att vidareutveckla, kommunicera och implementera metoder för processorientering och samarbeta med övriga i team verksamhetsutveckling för att stärka AMF:s verksamhetsutvecklingsförmåga.

Erfarenhet

 • Relevant utbildning från universitet eller högskola.
 • Flerårig erfarenhet av förändringsledning (PROSCI), metodutveckling och kunskaper om metoder och modeller som rör verksamhetsutveckling.
 • Flerårig erfarenhet av processorientering av verksamheter, tex Lean och ständiga förbättringar, värdeflödesanalyser etc.
 • God erfarenhet av facilitering och workshopledning samt process- och värdeflödesmodellering.
 • Erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling i en agil kontext, tex SaFe eller motsvarande.
 • Analytisk

Meriterande

 • Erfarenhet av digital transformation
 • Erfarenhet av försäkrings-, bank- och/eller finansbranschen
 • Design Thinking

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är analytisk, målinriktad, engagerad och driven. Du är skicklig på att bygga relationer och att hitta lösningar på problem utan att tappa människan längs vägen. Du är lyhörd och smidig, har lätt att samarbeta och har en stark laganda. Du är pragmatisk, kan lyfta blicken och är skicklig på att visualisera och föra en dialog kring komplexa lösningar. Du gillar varierande arbetsuppgifter och kan snabbt växla mellan operativt, taktiskt och strategiskt fokus, samt tycker om att vara med i tidiga skeden där det finns möjlighet att påverka utformning och inriktning på förflyttningen.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Hanna Liljegren
Search Associate
+46 730 35 72 12
Mail
Karin Bergström
Partner Executive Search
+46 703 25 22 30
Mail