Stadium

Sustainability Manager Production & Purchase

Stadiums grundare, inledde Stadiums resa med grundsynen att alla människor är skapta för fysisk aktivitet. Sedan starten med Spiralen Sport 1974, en sportbutik i Norrköping, har denna syn följt arbetet inom Stadium. I allt – från vår kärnverksamhet inom butik och retail men också inom våra samarbeten, partnerskap, aktiviteter, samt i vårt hållbarhetsarbete och i arbetet med våra medarbetare. Stadiums mission är att inspirera till ett aktivt liv för alla. För att vi ska kunna bidra och göra vår mission möjlig är det viktigt att alla våra medarbetare har roligt på jobbet och har samma dröm som oss: att aktivera världen.

Idag finns består Stadium Group av 186 butiker i Sverige, Finland och Norge. Vardagen i butik präglas av högt tempo, många möten och snabba beslut. Här är ingen dag den andra lik och precis som inom sporten krävs det att alla jobbar som ett team med samma mål i sikte. Vårt mål är nöjda kunder! Vi finns där för att ta reda på våra besökares behov och hjälpa dem att hitta rätt produkter. Vi välkomnar alla till Stadium och det finns en stor kundgrupp som vi värnar om extra mycket: Den aktiva familjen. Genom vårt sortiment och våra priser, genom att inspirera och vägleda, ska vi vara coachen som uppfyller familjens behov och drömmar. Från unga år och genom hela livet. Vi har två servicekontor i Sverige där våra funktioner som supportar våra butiker och vår personal sitter. Norrköpingskontoret har cirka 250 medarbetare och Solnakontoret cirka 100.

Sustainability Manager Purchase & Production

Avdelningen Purchase & Category säkerställer att Stadium erbjuder Nordens mest attraktiva sortiment inom sport- och sportmode för alla som vill leva ett aktivt liv, oavsett kundens val av säljkanal. Detta görs dels genom utveckling av egna produkter och varumärken, dels genom inköp av externa varumärkens produkter och sortiment. 

Rollen som Sustainability Manager innebär att du ansvarar för målformulering samt övergripande roadmap för hållbarhetsarbetet inom inköp och produktion. Detta innebär att driva utvecklingen av hållbarhet för Stadium Groups sortimentutveckling- och produktionsprocess. Genom tydliga strategier och implementation av dessa säkerställer du att vi når koncernens utsläppsmål. Du deltar i och driver utveckling inom cirkulära processer, du säkerställer att vi efterföljer gällande lagar och förordningar samt sätter upp interna policys i linje med dessa. Rollen kräver att man har ett nära samarbete med berörda delar av verksamheten för att säkerställa att policys och processer efterföljs och stödjer ett effektivt hållbarhetsarbete. Det ingår även en hel del externa kontakter och samarbeten med andra organisationer, såsom t.ex. STICA. Vidare har man i rollen ett personalansvar för två medarbetare som koordinerar arbetet miljö och kemikalier inom området för produktion.

I denna tjänst kan man utgå från något av servicekontoren i Stockholm eller Norrköping. Ansvaret i denna roll kommer innebära både internationella resor samt att man befinner sig på plats i Norrköping med jämna mellanrum. Rollen rapporterar in till Head of Production & Sustainability.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar i rollen:

 • Ansvarar för att säkerställa så vi når koncernens utsläppsmål för produktion och inköp till 2025 samt 2030 genom att sätta tydliga strategier samt implementera, kommunicera och följa upp dessa, både internt och externt.
 • Ansvarar för att delta i relevanta kontexter samt driva den cirkulära utvecklingen inom sortiments- och produktionsprocessen tillsammans med andra relevanta interna stakeholders samt bidra med expertis inom området.
 • Ansvarar för att lagar och förordningar efterföljs samt sätta upp interna policys gällande sortiment, produktion och kemikalier för att säkerställa efterlevnad samt att vi når våra strategiska mål.
 • Ansvarar för att ha ett nära samarbete med berörda delar av verksamheten i syfte att säkerställa att vi har policys och processer som stödjer ett effektivt hållbarhetsarbete.
 • Ansvar för att utveckla och implementera en roadmap för hållbarhetsarbetet inom produktion och inköp kopplat till policys, metoder, processer och systemstöd.
 • Personalansvar för Sustainability Coordinator Environment and Sustainability Coordinator Chemicals.
 • Ansvarar för att vara en god förebild och på ett positivt sätt bidra till arbetsklimatet och agera enligt Stadiums grundvärderingar High Five.
 • Ansvarar för att bedriva ett ledarskap i enlighet med Stadiums ledarskapspolicy och företagets grundvärderingar High Five.
 • Ansvarar för att beslut fattas i linje med Stadiums totala affärsplan och övergripande strategier.
 • Att arbeta för en god och sund arbetsmiljö, genom att bedriva arbetsmiljöarbete enligt Stadiums Arbetsmiljöpolicy och ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Stadium”.

Relevant erfarenhet.

 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
 • Erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor kopplat till textiler och då främst funktionella material
 • Bred erfarenhet av produktion, produktionsprocesser samt kemikalier
 • Kunskap inom hållbarhet, så som Agenda 2030, GRI standards, SBTI etc.
 • Erfarenhet att kunna arbeta med både ett övergripande strategiskt perspektiv samt att känna sig trygg med att ta tag och driva operativa initiativ.
 • Mycket goda kunskaper i engelska tal och skrift
 • Goda kunskaper i MS Office
 • Stark förmåga inom projektledning samt ledarskap
 • Formellt ledarskap är meriterande men ej ett krav

Personliga egenskaper.

 • Vara drivande, självgående och med innovativa, enkla sätt ständigt utveckla dig själv och verksamheten som bidrar till affärsnyttan och företagets framgång
 • Ha hög samarbetsförmåga, vara lyhörd och lösningsorienterad samt ha mycket god kommunikationsförmåga både internt med kollegor och externt med leverantörer, samarbetspartners och våra kunder
 • Ha förmågan att sömlöst kunna röra sig mellan de visionära/strategiska och operativa delarna i rollen
 • Ha goda egenskaper inom stakeholder management och informellt ledarskap för att driva igenom och få saker gjorda
 • Vara ansvarstagande och engagerande då man kommer vara Stadiums ambassadör internt och externt för dessa frågor
 • Vara en trygg person med båda fötterna på jorden som har en prestigelös inställning till sitt arbete

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Staffan Öster
Partner Executive Search
+46 735 39 88 76
Mail
Viktor Bornebusch Lundeberg
Search Associate Manager & Executive Search Consultant
+46 733 09 19 78
Mail