NTM Media

Försäljningschef

NTM är Sveriges största mediekoncern inom lokal nyhetsmedia och NTM Media är koncernens gemensamma säljorganisation genom sex divisioner i Småland, Östergötland, Sörmland, Gotland, Uppland och Norr. NTM har som mål att vara Sveriges bästa digitala mediekoncern på lokal marknad och erbjuder allt från kommunikationsstrategi och kvalificerade reklambyråtjänster till en stor bredd av kanaler som digital och analysmedia, rörlig, dooh och SoMe. NTM erbjuder även kompletta e-handelsslösningar samt distribution- och tryckeritjänster.

Försäljningschef, Nyköping

NTM befinner sig i ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra tjänster och erbjudanden, en spännande resa som innebär flera stora satsningar inom försäljningsorganisationen NTM Media AB. Med en tydlig målsättning att skapa Sveriges bästa försäljningsorganisation söker vi tillsammans med NTM Media en försäljningschef till Nyköping. 

Som försäljningschef har du resultatansvar för ditt team samt det yttersta ansvaret för teamets operationella drift där du leder, coachar och utvecklar medarbetarna på daglig basis genom personalledning, budget och uppföljning. Du är närvarande i det dagliga arbetet, syns på marknaden och visar vägen genom att driva egna affärer.

Du arbetar aktivt för att uppnå säljteamets tillväxtmål och säkerställer att man jobbar enligt bolagets gemensamma säljstrategi och säljprocess. Du ingår i lokal säljledning samt i den centrala ledningsgruppen för NTM Media AB. I ditt uppdrag ligger att vara delaktig i hela bolagets utveckling och du är behjälplig även utanför ditt eget team.

Som person är du en pedagogisk, inspirerande, nyfiken och tydlig ledare som kan tänka utanför givna ramar samt är duktig på att kommunicera och samarbeta internt och externt. Drivet för att attrahera talanger och skapa karriärvägar för duktiga medarbetare inom NTM koncernen är avgörande för att trivas i ett innovativt bolag med en hög utvecklingstakt. Tillsammans med dina försäljningschefskollegor ansvarar du för att bygga en gemensam framgångsrik säljkultur.

Du rapporterar direkt till annonschef samt arbetar nära respektive VD Sörmlands Media vars varumärken du representerar och deltar i utvecklingsarbetet för den lokala marknaden.  

Övergripande ansvar

 • Leda, coacha och utveckla medarbetare
 • Budget, prognos och OKR-arbete
 • Upprätta aktivitetsplaner kopplat till OKR samt följa upp på aktiviteter och resultat
 • Rekrytering, utvecklingssamtal och upprättande av kompetensutvecklingsplaner
 • Leda motiverande team- och avdelningsmöten
 • Leda workshops internt/externt tillsammans med specialister och stakeholders
 • Bistå övriga försäljningsteam i utvecklingsprojekt
 • Delta i ledningsgruppsarbete

Tidigare erfarenhet

 • Erfarenhet av att leda högpresterande säljteam över tid
 • Företagsekonomiska kunskaper inom försäljning/marknadsföring
 • Erfarenhet av projektledning
 • Strukturerad, systematisk och analytisk
 • God kommunikationserfarenhet, internt och externt
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och kompetens inom digital försäljning/marknadsföring är meriterande.

Personliga egenskaper

 • Vilja- och erfarenhet av att driva tvärfunktionellt förändringsarbete.
 • Framåtlutad, flexibel och vågar ta beslut inom ditt ansvarsområde
 • Strukturerad, systematisk och analytisk
 • Bra kommunikationsförmåga, internt och externt
 • Naturligt lugn, har pondus och har en orädd inställning till att involvera dig i utmanande frågeställningar
 •  Förmågan att entusiasmera och inspirera samtidigt som du är empatisk och professionell.
 • Har en god förmåga att se helheten

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Lotta Lindborg
Executive Search Consultant
+46 708 74 15 27
Mail
Hanna Liljegren
Search Associate
+46 730 35 72 12
Mail