Konfidentiell

Interim CTO

Till ett spännande tillväxtbolag inom Medtech söker vi nu efter en Interim CTO. Start fr o m slutet av augusti och ca 5 månader framåt.

Om rollen

I rollen som CTO ansvarar du för den tekniska utvecklingen av plattformen för vårdmöten via videosamtal mellan specialister och patienter med flera användare. I rollen ingår ledning av det interna tech teamet samt daglig kontakt med våra off shore resurser och mobilbyrå som gör en del native utveckling i Stockholm. Vi arbetar enligt Scrum och våra utvecklingssprintar är generellt 2 veckor långa. Vår plattform är byggd i MEAN-stack samt iOS- och Android-skal. Rollen ansvarar även för att ta in önskemål och krav från organisationens olika avdelningar samt användare och därefter prioritera dessa. Hänsyn till lagstiftning, förordningar och säkerhet såväl som prestanda tas löpande i prioriteringsarbetet. Att vara PL är ett stort ansvar där många faktorer måste vägas in i de beslut du tar. Då vi är verksamma i en bransch där känslig information delas mellan olika användare krävs både fantasifullhet och eftertanke för att lyckas på alla fronter. Nyckeln till framgång ligger i att balansera mellan de värderingar, regler, lagar och skydd som den “gamla” mer traditionella vården äger och den “nya/digitala” värld som bolaget representerar. Vi tror själva att kombinationen av de två är rätt recept.

Ansvarsområden

 • Teknisk projektledning av den tekniska plattformen
 • Löpande kontakt med ett dedikerat utvecklingsteam, internt, byrå i Stockholm och off shore
 • Löpande dokumentation av teknisk plattform, processer, planering och uppföljning
 • Kontakt med leverantörer för omvärldsanalys/förhandlingar/bollplank
 • Omvärldsanalys generellt

 Tidigare erfarenhet

 • Projektledning/styrning
 • Erfarenhet av scrum
 • Drivit webb- och app-projekt

Personliga egenskaper

 • Problemlösare
 • Prestigelös
 • Förmåga att se möjligheter
 • Entreprenörskap
 • Erfarenhet av att arbeta agilt
 • Kommunikativ
 • Förståelse och respekt för andra kulturer
 • Noggrannhet