Confidential

Interim Projektledande Brand Manager

Till bolag inom en reglerad bransch söker vi nu en interim projektledande brand manager med start omgående och ca 9 månader framöver.

Kompetenser & Erfarenheter

 • Erfarenhet att initiera, briefa, driva arbete via externa byråer 
 • Hands-on erfarenhet av varumärkesmanualer och playbooks för kommunikation
 • Förstå innebörden av varumärkesplattformar och kommunikationskoncept
 • Erfarenhet av att jobba med marknadsföring och kommunikation av varumärke via tredje part
 • Erfarenhet av komplexa organisationer med många stakeholders internt och externt
 • Hands-on erfarenhet av produktionsledning med fokus på digitala enheter och format
 • Förstå det moderna medielandskapet och olika typer av kommunikationskanaler
 • Digital spets med erfarenhet av digitala verktyg för marknadsföring inkl bildbank/bildhantering
 • Erfarenhet av projektledning av 360-kampanjer och lansering av nya varumärken
 • Erfarenhet av kommunikation och marknadsföring via epost, website, sociala kanaler (Facebook/Instagram), digitala skärmar samt ett plus för erfarenhet av enheter i arena-/eventmiljö
 • Insikter kring bild-/varumärkesrättigheter och gdpr
 • Ett plus med kunskaper inom Adobe programvaror såsom Photoshop/Lightroom/PremierPro eller motsvarande för bildhantering

Arbetsuppgifter & Ansvar

 • Representera valt varumärke utifrån ett kommunikationsperspektiv i interna och externa forum
 • Värna om att varumärkets identitet vid framtagande av kommunikationsenheter
 • Bidra med input vid test av digital kundresa för valt varumärke
 • Ta fram tidsplan och identifiera behov av aktiviteter utifrån ett kommunikationsperspektiv som behöver hända före, under, efter lansering
 • Kravställa och driva framtagande av varumärkesmanual
 • Kravställa och driva framtagande av playbook för tredjepartsanvändare inkl exempel och riktlinjer
 • Kravställa och driva arbete med bildbank/bildhantering 
 • Initiera och hålla möten med tredjepart för att kartlägga deras kommunikationskanaler inkl förståelse för deras behov av enheter (format, kanal, typ av innehåll) 
 • Framtagande av kommunikationsenheter via produktionsbyrå och/eller på egen hand/interna resurser
 • Lagra/ladda upp/strukturera kommunikationsenheter på vald plats (bildbank eller motsvarande)
 • Säkra att varumärkesriktlinjer efterlevs i alla touchpoints internt samt hos tredjepartsanvändare 
 • Projektleda marknads- och kommunikationsprojekt relaterat till varumärket
 • Vid behov även projektleda övriga marknads- och kommunikationsprojekt inom primärt sociala medier, content-produktion och profilsamarbeten. 

Egenskaper

 • Proaktiv, effektiv, hög kapacitet
 • Professionell och förtroendeingivande
 • Positiv och lösningsfokuserad
 • Snabb och hands-on