Axo Finans

Säljcoach

Axo Finans är en låneförmedlare som grundades 2008 och står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi är en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland med över 110 medarbetare. Varje månad hjälper vi tusentals kunder med att se över och förbättra sin privatekonomi genom att jämföra låneerbjudanden från över 35 banker och långivare.

Ansvarsområden

Din utgångspunkt är att alla ska trivas och må bra för att var och en ska kunna prestera sitt bästa. I detta ingår för dig att anpassa utmaningar och ansvar efter varje persons förmåga så att alla får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt ska det inte råda några tvivel om att du som arbetsledare företräder Axo Finans och arbetar i enlighet med fattade beslut och utifrån gällande regler.

I allt ditt arbete är det centralt att du alltid har kunden i fokus och har en affärsmässig approach. Du ska fråga dig hur det du gör uppfattas av företagets kunder och hur det du gör skapar värde för företaget för att på bästa sätt arbeta med kundfokus och affärsmässighet som mål. I din arbetsledande roll ingår att jobba för en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor.

Ditt arbete är att leda din enhet samt att ha ansvar för att följa upp underordnades arbete och löpande utföra kvalitetskontroll av produktionen. I uppdraget ingår att säkerställa att lagar och föreskrifter samt företagets regler och rutiner efterlevs och tillämpas. Arbetsledaruppgifterna omfattar arbetets utförande och vad som ska levereras, tider och resurser, samt säkerhet och arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter

Som operativ arbetsledare kommer du att arbeta som teamleader för ditt arbetslag men kan även komma att arbetsleda utanför din specialkompetens. De olika delarna i tjänsten är arbetsledning, planering, uppföljning, coaching och allmänt kontorsarbete. En viktig del är att inspirera nyanställda och jobba för att alla ska trivas.

  • Ta emot uppdrag från Head of Sales.
  • Leda ditt team i med och motgång.
  • Följa upp och styra arbetet mot uppsatta mål. Coacha medarbetare utifrån individuella behov.
  • Stödja teamet och medarbetare samt förmedla säljstöd.
  • Rapportera alla avvikelser till Head of Sales eller VD.
  • Hålla Head of Sales löpande underrättad om avdelningens behov och önskemål.
  • Samla in dokumentation och ansvara för korrekt rapportering.
  • Aktivt söka och sprida relevant information.

Arbetsgivaransvar, så som rekrytering genomförs i samarbete med Head of Sales medan kompetensutveckling och medarbetarsamtal, konstruktiv feedback till medarbetarna, arbetsmiljö och säkerhetsarbete är ansvar som ligger under Säljcoach. Arbetsuppgifter såsom att genomföra årliga utvecklingssamtal med medarbetare, hålla månadsmöten med personalen, ansvara för schemaläggning och introduktion med nya medarbetare samt sätta upp mål tillsammans med medarbetarna och arbeta med utveckling och uppföljning samt att arbeta med coachpass med fokus på kvalitet och uppföljning är också viktiga ansvarsområden för Säljcoach.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Simon Tännström
Talent Acquisition Consultant
+46 701 59 59 15
Mail