Finansinspektionen

Experter inom IT risk

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar vi för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.FI:s uppgifter har utökats på senare år, vilket åtföljts av ökade anslag från regeringen. I dag arbetar cirka 600 personer på FI. De flesta är jurister och ekonomer.

Vi söker medarbetare till Finansinspektionens (FI:s) kompetenscenter för tillsynen av it-, informations- och cyberrisker, ett område som står högt upp på agendan såväl nationellt som internationellt. Du kommer att arbeta inom FI:s nya verksamhetsområde med fokus på finanssektorsövergripande frågor som just it-risker.

Om jobbet

Du arbetar med att analysera och utvärdera it-, informations- och cyberrisker som finansiella företag är exponerade mot. Du deltar i eller ansvarar för tillsynsundersökningar med fokus på dessa risker och kan också komma att bidra till regelutvecklingen på området.

FI har fått ökade resurser för att arbeta bland annat med finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp men även med tillsyn av säkerhetsrelaterade frågor i stort. De här frågorna är högt prioriterade på myndigheten och i ditt arbete får du möjlighet att bidra till att utveckla både arbetssätt och ställningstaganden i tillsyns och policyfrågor. Du får också möjlighet att omvärldsbevaka och skapa dig en bred förståelse för de risker på området som det finansiella systemet i sin helhet är exponerat mot.

I arbetet har du tät kontakt med företag och företrädare för finansbranschen och det finns även möjligheter att bidra i nationella och internationella arbetsgrupper. Du kan också komma att samverka med ansvariga på andra myndigheter, främst inom Sverige men även på europeisk nivå. 

Din utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som

 • har kännedom om det finansiella systemet och övergripande förståelse för de risker som kan uppstå
 • har relevant utbildning inom juridik, ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande kunskap som bedöms likvärdig
 • har viss relevant erfarenhet
 • uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du                                                                  

 • har intresse för och kunskap om it-, information och cyberrisker
 • har erfarenhet av att arbeta granskande, exempelvis från tillsynsmyndighet, intern-, externrevisor eller kontrollfunktion
 • har kunskaper om övergripande reglering inom relevanta områden
 • har erfarenhet av juridiskt arbete
 • har erfarenhet av riskhantering eller verksamhetsutveckling inom it-/ informationsområdet.

Om dig  

I det här jobbet behöver du

 • ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
 • bidra till ett gott samarbete
 • driva ditt arbete framåt och arbeta självständigt utifrån de värderingar och riktlinjer som styr verksamheten.

FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.

På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans.

Bra att veta

Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.

Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocessen.

På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/

En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.

För mer information om nyinrättat område:

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/nytt-verksamhetsomrade-for-betalningar-och-beredskap/

Sök jobbet

Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv, personligt brev och relevanta intyg eller examensbevis.

Anställningsform:

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag:

2022-12 -14 (Ansökan sker via finansinspektionens hemsida ).

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Sophie Karlsson
Executive Search Consultant
+46 761 62 99 10
Josefin Fagerlund
Senior Search Associate
+46 730 20 93 00