Confidential

INTERIM HEAD OF BRAND & CAMPAIGN MANAGEMENT

För ett välkänt bolag inom underhållning och spel söker vi ni en Interim Head of Brand & Campaign Management. Uppdraget är ca 5 månader med start så snart som möjligt.

Som Chef för Brand & Campaign ansvarar du för ett team om 15 personer som ska jobba både affärsstrategiskt och kreativt för att utveckla varumärkesportföljen och kampanjer i alla kanaler. Du och dina medarbetarna ansvarar för några av Sveriges mest kända varumärken samt utvecklar och driver stora kampanjer med hög frekvens. Du arbetar också med utveckling av nya varumärken samt att förnya marknadskommunikationen tillsammans med byråer.

Modernt, agilt edarskap är en centralt i tjänsten och chefen skall inom ramen för sitt huvuduppdrag leda och utveckla medarbetare, koordinera kompetensförsörjningen till de agila kundteamen, samt verka för att kompetensområdet ligger i framkant mot omvärlden genom att starkt driva förbättringar och kulturförändring.

I rollen ingår att löpande se över kompetensförsörjningen i de Agila teamen och i dialog tillsammans med respektive teams Product Owner Affär, Team Coach och Domain lead avgöra nuvarande och kommande behov.

Som chef för ett kompetenscenter driver du också egna mer komplexa projekt inom marknadsföring, du arbetar för att förbättra byrårelationer, säkrar att teamen har rätt verktyg och förutsättningar för att kunna utveckla affärer. Du bidrar också med specialistkunskap inom varumärken, kommunikation och kampanjer till de agila kundteament.

Du har en stark kunskap både om digital och analog marknadsföring inkl trade marketing, god kunskap om kommunikation i världsklass samt media och dagens konsumentlandskap liksom byråsamarbeten. Rollen ansvarar också för förändringsledning och för att kompetenccentret går mot världsklass.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

·      Att leda och utveckla medarbetarna inom aktuellt kompetensområde Brand & Campaign Management

·      Att stötta medarbetarna i de agila teamen med expertkunskap inom varumärke, konceptutveckling, kampanjutveckling, trade marketing, SoMe och media.

·      Leda arbetet med kompetensväxling samt att driva kulturförändringen om en agil organisation som är resultatorienterad, lärande och innovativ.

·      Utveckling av individer i teamet och rekrytering av nya medarbetare baserat på organisationens behov.

·      Driva förändringsprojekt eller mer komplexa marknadsprojekt

·      Värna ett gott tvärfunktionellt samarbete inom affärsområdet & koncernen och tillse att övergripande strategier och mål levandegörs, utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

·      Akademisk examen inom Ekonomi, Kommunikation, Marknadsföring (min 4 år)

·      Flytande engelska i tal och skrift

·      Minst 5 års erfarenhet som ledare inom marknadsföring och kommunikation med personal och resultatansvar.

·      Minst 3 år erfarenhet som marknadschef med starka digital erbjudanden

·      Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom marknadsföring och kommunikation av B2C varor/tjänster inom stora, komplexa organisationer med välkända varumärken inom FMCG, tech, spel eller livsstil

·      Stor erfarenhet av att utveckla GTM strategier, marknadsstrategier, KPier.

·      Stor erfarenhet av att utveckla partnerskap samt byråsamarbeten

·      Erfarenhet från agilt arbete är ett plus

·