Avtalat

Analytiker

I syfte att öka kunskapen om hur kollektivavtalad tjänstepension och försäkring fungerar och vilka förmåner det ger har Svenskt Näringsliv, LO och PTK gemensamt bildat Avtalat (Kollektivavtalsinformation Sverige AB). Vårt uppdrag är att se till att alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet – även innan det behövs. Våra kunder består av närmare 3 miljoner arbetare, tjänstemän och arbetsgivare inom privat sektor. Avtalat lanserades den 1 januari 2021 och är ett bolag under uppbyggnad och utveckling. Under 2022 har stort fokus legat på att utveckla organisationen för att skapa en stark och stabil plattform för att driva utveckling och förvaltning av våra kunderbjudanden. 

Brinner du för analys och vill jobba i en utvecklande miljö med stora ambitioner? Då tror vi att den här rollen kan passa dig!

Vilka är vi?

I syfte att öka kunskapen om hur kollektivavtalad tjänstepension och försäkring fungerar och vilka förmåner det ger har Svenskt Näringsliv, LO och PTK gemensamt bildat Avtalat (Kollektivavtalsinformation Sverige AB).

Vårt uppdrag är att alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet – även innan det behövs. Våra kunder består av närmare tre miljoner arbetare, tjänstemän och arbetsgivare inom privat sektor.

Avtalat lanserades den 1 januari 2021 och är ett bolag under uppbyggnad och utveckling. Under 2022 har stort fokus legat på att utveckla organisationen för att skapa en stark och stabil plattform för att driva utveckling och förvaltning av våra kunderbjudanden.

Nu söker vi en analytiker som kan vidareutveckla Avtalats nivå av analys.

Vad kommer du göra hos oss?

Som analytiker har du en nyckelroll i att säkerställa att Avtalat har relevant och kvalitativ verksamhets- och kunddata samt att denna tillgängliggörs på ett relevant sätt för verksamheten. De huvudsakliga ansvarsområdena är:

  • Bidra med kompetens inom data och analys i projekt och initiativ
  • Proaktivt initiera och driva analysprojekt genom alla steg i processen kundsegmentering, prediktiva modeller
  • Etablera metod för bearbetning av stora datamängder och omvandla dessa till agerbara insikter.
  • Utforska nya och befintliga datakällor och tillgänglig göra data för rapportering och analys
  • Presentera analysresultat och ge rekommendationer
  • Skapa riktlinjer för insamling av data samt säkerställa en tillräckligt god nivå på datakvalitet utifrån verksamhetensbehov

Då vi är ett litet bolag med ett stort uppdrag kommer du att arbeta på såväl taktisk som på operativ nivå. Detta betyder att du ena dagen kan utforska behov av analys med en grupp inom verksamheten för att nästa dag presentera en utvecklad nyckeltalsmodell för bolaget i ledningsgruppen. Arbetet sker tvärorganisatoriskt och i nära samarbete med övriga verksamheten.

Sammantaget är det en omväxlande roll i en dynamisk miljö där din kompetens och erfarenhet är avgörande för att vi på ett effektivt sätt ska kunna sätta kunden och dennes behov i centrum i utvecklingen av Avtalats analys.

Vem är du?

Vi söker dig som har erfarenhet av att driva och utveckla analys komplexa organisationer inom tex en koncern. Vi ser att du har omfattande kunskaper om kravinsamling, statistik och dataanalys och goda kunskaper om processledning, visualiseringsverktyg och upphandling samt erfarenhet av arbete med modeller för dataanalys samt hantera datamängder från olika källor.

Vidare ser vi att du har relevant utbildning inom statistisk analys och metod. Kvantitativ inriktning tex statistik/matematik/data

Då du har många kontaktytor och beställare internt behöver du ha förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt och leverera utifrån uppdrag och målbild. För att lyckas med detta tror vi du behöver vara utåtriktad och kommunikativ, samtidigt som du är resultatorienterad och har förmågan att slutföra.

Att vi är i uppbyggnadsfas innebär även att du behöver trivas i en miljö med hög grad av utveckling, där rutiner och arbetssätt kontinuerligt anpassas för att på bästa sätt möta kundens och verksamhetens behov. Vi är beroende av allas bidrag och därför är det viktigt att du brinner för att hitta sätt att skapa värde för kunden och alltid är beredd att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs för att vi ska nå våra målsättningar.

Vårt verksamhetsspråk är svenska varför du behöver behärska det yrkesmässigt i tal och skrift.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig att hänga med på en spännande resa som ingen har gjort före oss – i en miljö som präglas av kundfokus samt en stark kollektiv förmåga och vilja att nå framgång tillsammans. Vi är drygt 70 kollegor som är utspridda över vårt avlånga land, men som förenas i vårt gemensamma engagemang för våra kunder och Avtalats uppdrag.

Avtalats uppdrag förutsätter en hög grad av samarbete och stark laganda, och därför är vi en verksamhet som värdesätter det fysiska mötet och den kreativitet, innovation och relationsbyggnad det bidrar till. Med det sagt samarbetar vi mycket i digital form och har goda möjligheter till flexibilitet i var och när man utför sitt arbete. Vi har centralt belägna kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö där man alltid kan komma in för att träffa sina kollegor.

Tjänsten är på heltid med förtroendearbetstid, och vi har goda personalförmåner och kollektivavtal (såklart!).

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Simon Tännström
Partner Talent Acquisition
+46 701 59 59 15
simon.tannstrom@headagent.se