Organisational Design

Vi är övertygade om att ett företags framgång byggs genom den rätta sammansättningen av människor och hur dessa samverkar. Organisationens flöden, strukturer och processer behöver optimeras för att effektivt möta marknadens behov. Med mer än ett decennium av insyn i en rad olika bolag och branscher har Head Agent en gedigen erfarenhet hur bolag ska designa en framgångsrik organisation.

Organisationsdesign och kompetenskartläggning

Inledningsvis skapas en övergripande förståelse kring organisationens affärsmål, kontaktytor och flöden. Är organisationen optimerad för att möta morgondagens marknadsbehov? Vi identifierar eventuella kompetensgap som finns i organisationen och som behöver kompletteras med utifrån. Vid kompetenskartläggningen utvärderas de kompetenser som behövs inom en specifik funktion och i en enskild position. Head Agent agerar som en objektiv partner för att analysera och bedöma de anställda och deras lämplighet för den specifika uppgiften. Här ser vi både till den faktiska kompetensen och den kulturella matchningen.

Kontakta mig