Länsförsäkringar AB

Digital Produktägare

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB-koncernen har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra. 
 

Vill du jobba i ett team som utvecklar marknadens bästa digitala tjänster inom bank och försäkring? Brinner du för digitala kundupplevelser och kunddriven utveckling? Vi söker dig som kan ta ett helhetsansvar för Länsförsäkringars publika webbplats, lansforsakringar.se, och driva arbetet med att utveckla den mot vår målbild.

Huvudsakliga Arbetsuppgifter

På en strategisk nivå ansvarar du för att ta fram en långsiktig målbild för den publika webbplatsen och en taktisk plan för att nå dit. En viktig del i ansvaret är att arbeta löpande med förankring i verksamheten och skapa förståelse för vad som krävs digitalt för att vi ska nå uppsatta affärs- och försäljningsmål. Du representerar kundens intressen och förstår balansen mellan kund- och affärsbehov så att bästa möjliga prioritering kan göras.

På en operativ nivå är du kravställare mot IT och IT-leverantörer och arbetar nära design- och utvecklingsteam. Du fångar upp de behov som finns i verksamheten och initierar utvecklingsaktiviteter. En viktig uppgift är att förmedla den digitala målbilden till verksamheten.

Du ansvarar för och prioriterar kravlistan (backlog) samt leder arbetet med att ta fram underlag inför utveckling avseende affärsregler, UX, grafisk design och copy.

Utifrån konverteringsanalyser, kundinsikter, tekniska möjligheter och önskemål från verksamheten driver du proaktivt arbetet med att utveckla och optimera den digitala kundupplevelsen.

Bakgrund och Erfarenhet

  • 5+ års erfarenhet av utveckling i digitala kanaler, gärna som produktägare med fokus på webb och kundnöjdhet
  • Erfarenhet av att omsätta strategi och roadmap till en prioriterad backlog med kontinuerliga leveranser
  • God förståelse för affären och verksamheten
  • Relevant akademisk utbildning
  • God kommunikationsförmåga

Personliga Egenskaper 

För att lyckas i rollen behöver du kunna tillgodose och prioritera mångas intressen och ha en förmåga att förflytta strategiska frågor samtidigt som du kan arbeta och ta ställning till detaljer. Du har vana av att leda och entusiasmera andra till att arbeta mot en gemensam målbild. Som person är du social och lyhörd. Du gillar ett högt tempo med många komplexa frågor samtidigt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt till ditt arbete och din omgivning. Du har en hög leveransförmåga och gillar att se resultat.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Sofia Norén sofia.noren@headagent.se 073-529 19 95 eller Linda Ribbing linda.ribbing@headagent.se 072-300 13 04