PRA Group

Collection Manager

PRA Group Sverige AB är en global ledare när det gäller hantering av förfallna konsumentfordringar. Bolaget grundades 1996 och är idag drygt 5 000 medarbetare i 14 länder i Europa och USA.PRA Group köper förfallna konsumentfordringar från bl.a. bank och kreditmarknadsbolag och i deras verksamhet, söker de hitta lösningar för deras kunder som är anpassade efter individuella ekonomiska förutsättningar. Självklart bedrivs verksamheten i enlighet med god inkassosed och tillämplig lagstiftning. PRA Group är börsnoterat (Nasdaq: PRAA).

Nu söker PRA Group en Collection Manager med ansvar för att driva och vidareutveckla den operativa verksamheten. Tjänsten är ny och en nyckelroll i den svenska verksamheten med ansvar för att säkerställa utmärkt kvalité och utveckling av verksamheten. Du kommer att vara en naturlig del av en internationell organisation och arbetar i nära samarbete med Country Manager Sverige. Tjänsten är placerad på PRA Groups Sveriges huvudkontor i Uppsala i fräscha och moderna lokaler.

Om tjänsten

Som Collection Manager är du operativt ansvarig för PRAs inkassohantering vilket innebär att du säkerställer att PRA Sveriges inkasso verksamhet lever upp till regelmässiga och interna mål samt upprätthåller utmärkt kvalité i samtliga av bolagets processer. Du arbetar i nära samarbete med din motsvarighet i de nordiska länderna och är en nyckelroll vad gäller implementeringen av digitala lösningar och nya processer för inkassohanteringen.

Som Collection Manager ansvarar du för att motivera och utveckla ditt team om nio handläggare och en Legal Counsel. Du ansvarar för en effektiv personalplanering och utmärkt kundhantering i verksamheten.

I ett internationellt sammanhang ansvarar du för analys och uppföljning av verksamheten samt följer upp inkassohanteringen på relevanta KPI.er med ansvar för avrapportering till Country manager i Sverige samt Country Operations Director i Norge.

Relevant erfarenhet

·     Minst tre års erfarenhet av att leda personal i en service- och kundnära verksamhet.

·     Erfarenhet av att utveckla och att ansvara för operativa processer från ax till limpa.

·     Erfarenhet från inkassohantering och/eller en Contact Center verksamhet.

·     Med fördel akademisk examen inom ekonomi

Om dig

Du är en naturlig ledare med en god förmåga att hantera olika människor.
Du förväntas självständigt driva inkassoverksamheten mot uppsatta mål med en ambition att nå ett utmärkt resultat. Du har god förmåga att vara proaktiv och drivande vad gäller förbättring och förändring av en verksamhet. Du är teamorienterad med en god förmåga att motivera och inspirera dina medarbetare i sitt dagliga arbete.

Vad erbjuder PRA Group?

PRA Group är en stabil och global ledare av köp och hantering av förfallna konsumentfordringar med en nisch mot finansiella fodringar. PRA Group arbetar långsiktigt vilket präglar såväl investeringsbeslut som den dagliga kundhanteringen. PRA Group Sverige är del av en internationell verksamhet och arbetar i nära samarbete med såväl europeisk ledning som PRA Groups ledning i USA