Gjensidige Försäkring

Senior Product Owner

Gjensidige är ett försäkringsbolag som växer snabbt på den svenska marknaden. Vi har idag ca 3 700 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även pension och sparande. Våra kunder är navet i vår verksamhet och vi arbetar hela tiden systematiskt med att förbättra kundupplevelsen. Kundorienteringen ska vara vårt kännetecken och genomsyra allt vi gör. Genom ett analytiskt datadrivet angreppssätt utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt både verksamhet och organisation. Vi har ett starkt fokus på digitalisering och de nya möjligheter den ger.

Vill du vara med och skapa framtidens kundmöte och ge våra kunder en kundupplevelse utöver det vanliga?

Tjänsten som Senior Product Owner inom digitalt kundmöte är nyinrättad och en del av Gjensidiges strategiska satsning att digitalisera verksamheten för att erbjuda framtidens kundmöte. Du kommer att vara i en nyckelposition att bygga upp en kundorienterad utvecklings- och innovationsverksamhet.

Om rollen och uppdraget

Ditt övergripande mål är att maximera kundupplevelse och värde för Gjensidige med särskilt fokus kring ditt produktområde, på kort och lång sikt. Rollen bidrar aktivit till Gjensidiges digitala transformation, både avseende digitalisering och arbetssätt. Rollen är såväl strategisk som operativ och du kommer att vara mycket central i kanalutveckligen för att säkerställa konkurrenskraft och kundnytta. I din roll bidrar du till att koordinera mellan PO’s och backlogs, och ett ansvar för PO-rollens arbetssätt. Du stöttar och coachar juniora agila produktägare att växa i sina roller, men har ej personalansvar.

I rollen som Produktägare inom Digitalt kundmöte kommer du att ha en central roll i Gjensdiges digitaliseringsresa och blir en viktig länk mellan IT och affär och på så sätt utveckla ett stort internt nätverk i Gjensidige. Du har ansvar för att det värde som utvecklingsteamet producerar är så högt som möjligt och att det är möjligt att kontinuerligt kunna leverera värde till kund/verksamhet och samtidigt hålla kvalitet i driften. Du ansvarar för att vision och mål för produkten är tydliga och leder mot de mål som finns för digitaliseringen. I rollen agerar du bärare av förhållningssätt som självledarskap, transparens, hög genomströmning och reflekterande förhållningssätt.

Din bakgrund

  • Ca 5 års erfarenhet som Agile Product Owner för högpresterande team i komplexa miljöer.
  • Har relevant akademisk utbildning
  • Några års erfarenhet av digital affärs-/kanalutveckling
  • Praktisk erfarenhet av scrum eller motsvarande agilt ramverk och av att etablera rollen Product Owner i en organisation.
  • Kompetensledarskap för PO’s eller andra agila roller värderas högt

Personliga egenskaper

Du älskar digital utveckling, att lära och utvecklas, både dig själv och andra. Du är en prestigelös lagspelare som är inlyssnade och kommunikativ, social och relationsorienterad. Du är samtidigt strukturerad i din metodik, driver initiativ och fattar beslut självständigt. Din vilja att uppnå resultat gör att du alltid engagerar dig för att alltid hitta bästa möjliga lösning för de behov som finns. Du jobbar målstyrt, är förändringsbenägen, innovativ, professionell och engagerad i allt du gör. Du bör ha ett analytiskt och pragmatiskt synsätt och förstår komplexiteten i att driva förändring i en större organisation. Du är mån att ha kul på jobbet och ser till att fira framgångar tillsammans med teamet och andra, och vill få andra att göra detsamma. Du drivs av en genuin vilja att skapa värde för kunderna, att förenkla och förbättra upplevelsen.

Vi erbjuder en utmanande tjänst med möjlighet att utvecklas inom en av Nordens starkaste försäkringskoncerner. Gjensidige är ett bolag som växer snabbt på den svenska marknaden. Vi erbjuder dig en möjlighet att själv påverka din vardag och dina arbetsuppgifter. Du ansluter till en helt nyinrättad avdelning för utveckling och innovation. Här får du möjligheter att testa, tänka nytt och ta sats – i en trygg miljö och stöttande ledarskap. Tjänsten är placerad på vårt nyrenoverade huvudkontor i Stockholm. Det förekommer resor i tjänsten, främst till våra kontor i Malmö, Oslo och Köpenhamn.