FARA AS

Country Manager Sweden

FARA är ett företag specialiserat på kundorienterade IT-lösningar för kollektivtrafik. På fornnordiska betyder FARA att resa. Deras mål är att skapa tekniska lösningar som möjliggör och underlättar vardagen för passagerare, operatörer och kollektivtrafikmyndigheter. FARA tillhandahåller avancerade lösningar inom elektronisk biljett- och reseinformation, inklusive mobilapplikationer och administrativa applikationer för effektiv drift. De är en ledande leverantör på den nordiska marknaden, dagligen används FARAs tekniska lösningar av ungefär 20 000 bussförare och 3,3 miljoner resenärer. FARA grundades 2005 och är sedan 2019 en del av Ticketer-familjen baserat i Storbritannien. FARA finns i 6 olika länder och tillsammans med Ticketer är de cirka 200 medarbetare. Läs mer på FARA.no

FARA befinner sig i en spännande tillväxtfas där de söker en Country Manager för att driva tillväxt och befästa FARA som föredragen partner på den svenska marknaden. Med nya moderna applikationer och lösningar framtagna tillsammans med kunderna är de redo för att arbeta mer proaktivt för att skapa nya affärer med både existerande och nya kunder. I rollen som Country Manager är du den drivande kraften som ansvarar för att organisationen drivs framåt till nästa utvecklingsfas och bär huvudansvaret för den svenska verksamheten – från kundnöjdhet till lönsamhet.

Det här är en roll för dig som vill arbeta både på en strategisk och operativ nivå då bolaget är under tillväxt. Du förväntas arbeta operativt med kundrelationen på befintliga kunder samt driva nyförsäljning och bygga långsiktiga kundrelationer.

Tjänsten är placerad på valfri plats i Sverige och rapporterar till Commercial Director i Norge.

Ansvar och arbetsuppgifter

 • Uppsökande försäljning B2B inom offentlig sektor
 • Utveckla och genomföra strategisk plan för att uppnå försäljningsmål och utöka kundbasen
 • Äga, träffa och överstiga årliga försäljningsmål för nya- samt befintliga kunder i SverigeUtveckla och genomföra strategisk plan för att uppnå säljmål och utöka kundbasen, budgetansvar och rapportering av fore cast
 • Övervaka marknad och upphandlingar, samt svara på de som är relevanta för FARA
 • Vara uppdaterad om relevanta trender, initiativ, lagar och regler rörande kollektivtrafik och resande
 • Bidra till affärsutveckling av verksamheten i Sverige och säkerställa att svenska intressen tas tillvara av FARA som organisation
 • Positionera FARA genom att vara synlig och närvarande i relevanta sammanhang såsom workshops, mässor, sociale medier, events, hearings mm
 • Positionera produkter och tjänster gentemot konkurrenter
 • Bygga och upprätthålla starka och långvariga kundrelationer. Hantera kunddialog på alla nivåer, högt som lågt. Du möter alla nivåer i en organisation
 • Samarbeta med kunderna för att förstå deras affärsbehov och mål och utifrån detta skapa nya affärsmöjligheter
 • Leda arbetet i den egna organisationen för att leverera bästa kvalitet till kunderna

Tidigare erfarenhet och kvalifikationer

 • Tidigare erfarenhet erfarenhet av komplex försäljning mot offentlig sektor och offentlig upphandling
 • Mycket god svenska i både tal och skrift är ett krav.
 • Erfarenhet av digitalisering och att driva projekt för digitala transformation
 • Starkt meriterande med erfarenhet av biljettsystem eller andra IT relaterade lösningar för kollektivtrafik. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat med BoB Biljett- och Betalstandard, Account Based ticketing eller om du är bekant med begrepp som ITxPT, NetEX, SIRI.
 • Gärna erfarenhet av Content Marketing på webben och i sociala medier.

Personlighet

 • Uppsökande med god förmåga att kommunicera, presentera och positionera FARA. Trivs med att stå på scenen
 • Nätverkande och kan med enkelhet skapa ett användbart nätverk med kontakter och relationer
 • Kundfokuserad, lyhörd och lösningsorienterad. Förmåga att skapa ordning i kreativt kaos
 • Tycker om att ha mycket ansvar och tar ofta egna initiativ med fokus på att nå goda försäljningsresultat, gärna med en entreprenörsanda
 • Hungrig på nya affärer, vass i förhandlingar och skarp i kontraktshantering. God förmåga att påverka alla nivåer i en organisation
 • Uppskattar utmaningar där man inte kommer till ett dukat bord, viker sig inte vid motgång.