Axholmen AB

Manager

Axholmen är ett managementkonsultföretag som grundades med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att leverera konsulttjänster.

Deras filosofi är att konsulttjänster ska leda till bestående och konkreta resultat. Därför är de också beredda att dela kommersiell risk och knyta sitt arvode till det värde de skapar tillsammans med sin kund.

Deras kärnerbjudande är att lösa kritiska affärsutmaningar relaterat till förbättrad lönsamhet, och de har erfarenhet från de flesta branscher.

Axholmen är kompromisslösa i sin rekrytering, och deras konsulter är handplockade för sina starka referenser, sitt engagemang och sin kompetens.

Vem är du?

Axholmen söker de bästa strategi- och managementkonsulterna i Norden. Du tilltalas av deras filosofi att dela kundens mål och risk, och av att jobba nära kunden. Du är nyfiken, modig och tilltalas av att vara med och bygga det lilla bolaget.

• Du har ca 4+ års erfarenhet som högpresterande strategi- eller managementkonsult. Annan yrkeserfarenhet (från t ex inköp, finans, produktion, logistik, affärsutveckling, IT) är mycket meriterande men inte ett krav.

• Du är analytisk och har en bra konsultverktygslåda (kvalificerad problemanalys, behovsanalys, finansiell förståelse, business case, datamodellering, aktivering av kund, presentationsteknik).

• Du har erfarenhet av att leda komplexa, tidskritiska projekt inom Axholmens fokusområden (som du kan läsa mer om på www.axholmen.se).

• Du har en masterexamen som ekonom eller ingenjör från ett välrenommerat universitet, med goda akademiska resultat.

Du delar Axholmens värderingar:

AXHOLMES VÄRDERINGAR

Utmanare

Axholmen grundades på en vision att utmana traditionella sätt att utveckla en kunds affär och få ersättning för sitt arbete. Att utmana synsätt hos varandra och hos sina kunder är deras livsnerv.

Affärsfokus

Axholmens affärsmodell bygger på att de fokuserar till 100% på kundens affär och det som ger mest värde för kunden, enligt devisen ”kundens framgång är lika med Axholmens framgång”.

Integritet

Långsiktig framgång baseras på hög etik. En god affär skall vara god för kunden långt efter avslutat uppdrag. Det förutsätter integritet att stå upp för viktiga insikter även när sanningen är obekväm.

Enkelhet

Ett villkor för verklig förändring och för att göra framsteg är att förenkla och undvika att krångla till saker och ting. Att lyfta fram det affärsmässigt mest väsentliga och presentera tydliga beslutspunkter.

Pragmatism

Med resultat som centrum i sin affärsidé håller Axholmen fokus på uppdragets syfte och mål och anpassar medel och väg för att nå dit. De anpassar sig också till rådande kultur i de verksamheter de verkar i.

Du har egenskaper som passar in i Axholmens kultur:

Team player – är prestigelös och har förmåga att sätta kollektivet i första hand

Orädd multi-talang – kan hantera konsultrollen professionellt i alla (o)möjliga typer av uppdrag, är nyfiken och tilltalas av att kastas ut i det nya

Relationsbyggare – förmåga att knyta kontakter, bygga nätverk, bygga tillit och förtroende

Affärsskapare – har känsla för affärer och förmåga att alltid hitta win-win-lösningar

Entreprenör – tilltalas av att vara med och bygga företaget, att bidra proaktivt i stort och smått

Vad Axholmen erbjuder dig

För att attrahera de bästa konsulterna i Norden har Axholmen till att börja med ett konkurrenskraftigt kompensationspaket:

• En bra grundlön och årsvis lönerevision baserat på prestation och kompetens

• Vinstdelning som ökar med senioritet

• Förmåner som t ex väl tilltaget friskvårdsbidrag och en långtgående sjukvårdsförsäkring

• Generös årlig utbildningsbudget

Vi använder medarbetarnas egna ord för att beskriva den viktigaste delen i företagets erbjudande – det som verkligen utmärker Axholmen och gör att de trivs och stannar där:

• Utvecklande och varierande – vi gör uppdrag inom olika branscher, på företag av olika storlek och med varierande typer av utmaningar. Vi är ofta med från strategi/analys till hemtagning av resultat tillsammans med kunden.

• Exponering mot seniora kunder – Axholmen jobbar ofta med seniora representanter från kunden, köpare är typiskt CXO eller affärsområdeschef. Vi arbetar också i små team där alla exponeras mot nyckelkunder.

• Work-life balance – våra kunder ställer alltid mycket höga krav men med realistiska planer och en affärsmodell som gör att vi fokuserar på resultat snarare än antal timmar, får vi tid över till ett liv vid sidan om jobbet. Vårt kontor ligger i centrala Stockholm och majoriteten av våra kunder finns också i Stockholmsregionen, vilket ger relativt få resdagar.

• Personlig kultur – det finns en tydlig gemenskap och inkluderande atmosfär, vi samarbetar och inspireras kors och tvärs i företaget och bryr oss om varandra. Vi har ingen extrem pyramidorganisation, vilket betyder att ledarskapet är mer personligt och individuellt.

• Delaktighet i affärsutveckling – det finns alla möjligheter att bidra till Axholmens framgång, det är högt i tak och egna initiativ uppmuntras och uppskattas. Alla i företaget deltar aktivt i både strategi- och säljarbete.

• Resultatbaserad affärsmodell – vi fokuserar på resultat och värde och kopplar gärna vår kommersiella modell till det värde vi är med och skapar. Affärsmodellen hjälper oss att arbeta pragmatiskt och fokusera på det som skapar värde.

• Stora karriärmöjligheter inom företaget – Personlig utveckling är extremt viktigt på Axholmen och vi har en transparent karriärmodell, med tydliga utvärderings- och befordranskrav.

För mer information, vänligen kontakta Alexander Westlund på alexander.westlund@headagent.se – 0723010194 eller Josefine Lindh på josefine.lindh@headagent.se – 0733445855.