&frankly

CFO

Vår vision är att alla ska komma till jobbet med ett leende. På bara ett par år har &frankly gått från idé till den ledande plattformen för att öka engagemang och välmående på jobbet. 

Vi växer i snabb takt och söker därför efter vår nästa stjärna för att stärka det strategiska arbetet med våra finansiella frågor. Som CFO på &frankly blir du del av ledningsgruppen för ett HR-techbolag med internationella ambitioner. Här jobbar kollegor från hela världen, i alla åldrar och med vitt skilda bakgrunder. Det är högt i tak, en dynamisk och lustfylld miljö med ett starkt fokus på att erbjuda en tjänst i världsklass.

Ansvar

Tillsammans med CEO har du det övergripande ansvaret för alla finansiella frågor. Vi söker någon som vill arbeta strategiskt för att ta oss till nästa nivå och samtidigt kavla upp armarna i det dagliga operativa arbetet. Du kommer att arbeta inom tre primära områden:

Affärsutveckling

 • Delta i affärsanalyser som underlag för strategiska beslut (t ex. prismodeller, etablering på nya marknader, målgruppsval etc.)
 • Revenue management: Beräkna effektivitet och potential i våra intäktsströmmar
 • Cost management: Analysera våra kostnader och ta fram rekommendationer för hur vi kan optimera verksamheten
 • Delta i arbetet vid framtida kapitalanskaffning

 Ledning och styrning av verksamheten

 • Budget- och prognosarbete för att sätta såväl långsiktiga som kortsiktiga mål samt relevanta nyckeltal som tar oss i rätt riktning
 • Säkerställa att ekonomifunktionen drivs effektivt genom anpassade rutiner, processer och systemstöd som möter verksamhetens behov
 • Säkerställa en transparent rapportering av affärsmål som engagerar och driver bolaget framåt
 • Löpande uppföljning och stöd för verksamhetens chefer inom respektive affärsområde (Sales, R&D, Marketing och Customer Success Management)

The admin side of things

 • Hantera leverantörsfakturor och löneutbetalningar
 • Tillsammans med extern redovisningsbyrå säkerställa en korrekt bokföring och ansvara för månadsrapportering och årsbokslut
 • Ta fram underlag i samband med månadsrapportering till investerare

Vi tror att du kommer passa in perfekt om du känner igen dig i det här

 • Affärsorienterad: Du arbetar verksamhetsnära och vill verkligen förstå affären för att kunna hjälpa oss växa. 
 • Team player: Du gillar att jobba tvärfunktionellt och tycker att laget är större än jaget. I takt med att vi växer kan goda ledaregenskaper innebära en stor utvecklingsmöjlighet
 • Resultatorienterad: Du är en driven person med ett ”growth mindset” och gillar att skapa nya smarta arbetssätt för att utveckla bolaget
 • Självförtroende: Du har förmågan att utmana bolaget och ledningen utifrån din kunskap och dina insikter kring verksamheten
 • Älskar data: Som ett SaaS-bolag är data grunden för hur vi styr och utvecklar vår verksamhet i alla led

Din bakgrund

 • Akademisk examen (ekonomi/finance/redovisning)
 • Minst 5 års relevant erfarenhet
 • Tidigare erfarenhet av SaaS är mycket meriterande
 • Du har verkat i en internationell miljö (Vi har globala ambitioner!)