On-Site Talent Acquisition

Med on-site talent acquisition genom Your Agent agerar vi som rekryteringskonsult på plats hos er, för att under en tidsbestämd period stärka er organisation. Vi kombinerar vårt arbetssätt inom executive search med närheten och flexibiliteten av att arbeta direkt hos er. Stort fokus läggs på att lära känna er och tillgodose era omedelbara behov, för att säkerställa att organisationen stärks med ny kompetens.

Det här är Talent Acquisition med Your Agent

Genom Your Agent får ni tillgång till vår expertis av executive search direkt i er organisation. Your Agent agerar som en mer personlig och närvarande rekryteringspartner, eller för att skräddarsy en lösning för de mest utmanande rekryteringarna. Uppdragets omfattning är helt upp till er och de behov ni har. Längd, antal timmar per vecka, och senioritet på rekryteringskonsulten kan variera för att skapa ett upplägg som passar er bäst. Med vår erfarenhet inom search och rekrytering och med vårt breda nätverk till hands kan vi fylla en potentiell kompetensbrist in-house, oavsett bransch. Det behöver inte finnas ett etablerat rekryteringsteam för att Your Agent ska kunna hjälpa till, även om du är ensam och behöver tillfällig hjälp så finns vi där när det behövs.

Kontakta mig

Urval av samarbeten

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten, kontakta oss för att höra om fler och hur vi kan hjälpa er med vår kunskap i er fortsatta resa till att hela tiden blir en bättre organisation.

Westers Catering & Arrangemang
Kognity
Capcito
Antigo Consulting AB
BabyBjörn
Colive
Trustly Group AB
Cure Media
Osynlig

Fördelar med Your Agent

Kvalitet

Vår gedigna genomsökning av marknaden garanterar att vi hittar de bästa kandidaterna för just dig.

Kompetens

Ta del av Head Agents expertis inom search, och kandidatnätverk, och få hjälp vid eventuella utmaningar.

Flexibilitet

Your Agent ger möjlighet till löpande dialog i rekryteringsprocessen, på plats.

Vår process

The Your Agent Way

1. Specifikation av uppdraget

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravprofil tillsammans. Kravprofilen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som eftersöks.

2. Kartläggning

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de profiler som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Konsulten utgår alltid ifrån en kombination av personer i dennes egna och Head Agents etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första telefonintervju marknadsförs ditt bolag och tjänsten, samtidigt som kandidatens lämplighet för rollen säkerställs.

3. Tät dialog

Under uppdraget diskuteras faktiska profiler och profilinriktningar för fortsatt search. Syftet är att bekräfta att konsulten är på rätt spår, utmana er kring kompetensbakgrund och eliminera irrelevanta profilinriktningar. Detta är även ett bra tillfälle att ställa följdfrågor som uppkommit under searchprocessen.

4. Bedömning

Vi är ert öra mot kandidatmarknaden! De mest relevanta och intresserade kandidaterna ifrån kartläggningen går vidare till en intervju efter urval av oss. Stor vikt läggs på beteende -och personbedömning. Vid vissa upplägg kan ni som kund genomföra djupintervjuerna medan konsulten fortsätter searchen av fler relevanta kandidater, beroende på ert behov.

5. Avslut

Uppdraget löper enligt avtalat. Vi tillhandahåller en rekryteringskonsult enligt avtalad tid och beläggning. Om behov kvarstår efter det att uppdragsperioden löpt ut kan uppdraget förlängas.

Pontus Andersson
Your Agent Manager & Junior Search Consultant
+46 735 13 05 78
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss för att höra mer om hur vi effektivt kan hjälpa er med strategisk executive search och rekrytering på plats.