Talent Acquisition

Det här är Talent Acquisition! Vi hjälper dig att rekrytera specialister inom marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, ekonomi, HR och rekrytering. Vi kombinerar vårt välbeprövade arbetssätt inom search med tillgång till vårt starka och väletablerade nätverk. Vårt upplägg är flexibelt för att ge dig som uppdragsgivare kontroll och genom tät dialog lär vi känna er kultur för att stärka er organisation. Stort fokus läggs på att tillgodose era omedelbara behov, så länge ni behöver det.

Talent Acquisition genom Head Agent

Genom Talent Acquisition får ni tillgång till vår expertis av Search. Vi agerar som en personlig och närvarande rekryteringspartner som skräddarsyr en lösning för de mest utmanande rekryteringarna eller där behovet finns av flera tillsättningar, både på kort sikt och över tid. Uppdragets omfattning, antal timmar per vecka och senioritet på rekryteringskonsulten anpassas utifrån hur just ert behov ser ut. Med gedigen erfarenhet av rekrytering kombinerat med tillgången till vårt starka nätverk kan vi fylla ett kompetensbehov, oavsett bransch eller typ av position.

Kontakt Talent Acquisition

Urval av samarbeten

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten. Kontakta oss för att höra om fler referensuppdrag och hur vi kan hjälpa dig att stärka din organisation.

Ankorstore
Capcito
Colive
Colive
Trustly Group AB
Axo Finans
Nabo
Business Sweden
A Day's March Shirts & Staples
Vattenfall AB
Odevo
Storykit
Nordea
OMG/Omnicom Media Group
Telia Company
Perrigo / ACO Hud Nordic
Breakit.se
Klingit
& Other Stories (H&M)
Vi har genomfört flera framgångsrika uppdrag genom Head Agent Talent Acquisition. Alltid effektivt, smidigt och bra nivå på kandidaterna.”
- John Peters, Head of Operations på Sweetspot
Samarbetet med konsulterna från Head Agent Talent Acquisition var över förväntan. Deras engagemang och dedikation var tydligt när de jobbade heltid för att främja våra intressen. Genom regelbunden kommunikation och avstämningar säkerställde de att de förstod våra behov och förväntningar. Det gav mig stor tillit till deras kompetens samt förmåga att presentera vårt företag på bästa sätt. Dessutom var de väldigt lättsamma och roliga att jobba med. ”
- Alexander Nordwall, Talent Acquisition Manager på StoryKit
Jag är nöjd med det professionella bemötandet och inställningen. Ni har inte lovat orealistiskt eller något som inte går att hålla, vilket man som kund tyvärr är ganska van vid techrekryteringar. Dvs. både seriös införsäljning, utförande och kommunikation.”
- Carl Anderberg Almhorn, Projektledare på IVEO DIGITAL AGENCY

The Head Agent Way

Process Talent Acquisition

1. Specifikation av uppdraget

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravprofil tillsammans. Kravprofilen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som eftersöks.

2. Kartläggning

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de profiler som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Konsulten utgår alltid ifrån en kombination av personer i dennes egna och Head Agents etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första telefonintervju marknadsförs ditt bolag och tjänsten, samtidigt som kandidatens lämplighet för rollen säkerställs.

3. Tät dialog

Under uppdraget diskuteras faktiska profiler och profilinriktningar löpande för fortsatt search. Syftet är att bekräfta att konsulten är på rätt spår, utmana er kring kompetensbakgrund och eliminera irrelevanta profilinriktningar.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna ifrån kartläggningen går vidare till en intervju efter vårt urval. Stor vikt läggs på beteende -och personbedömning. Du som kund kan välja om vi ska genomföra en första djupintervju eller om ni vill att de bokas in direkt till er. Searchen pågår löpande tills rätt kandidat har hittats för tjänsten.

5. Avslut

Uppdraget löper enligt överenskommelse. Vi tillhandahåller en rekryteringskonsult enligt avtalad tid och beläggning. Om behov kvarstår efter att uppdragsperioden löpt ut kan uppdraget förlängas.

Pontus Andersson
CEO Executive Search & Talent Acquisition
+46 735 13 05 78
Mail

Kontakt

Hör av dig till oss om du vill höra mer om hur vi effektivt och specialanpassat kan hjälpa dig med search.