Talent Acquisition

Tjänsten har sin början i efterfrågan från våra samarbetspartners. De undrade hur de kunde ta del av vår gedigna kunskap och erfarenhet inom Search. Talent Acquisition innebär att vi agerar som er dedikerade rekryteringskonsult under en överenskommen tidsperiod. Vi kombinerar vårt välbeprövade arbetssätt med tillgången till vårt starka och väletablerade nätverk. Fördelen är flexibiliteten och att vi kan arbeta ännu tätare tillsammans, lära känna er kultur för att stärka er organisation. Stort fokus läggs på att tillgodose era omedelbara behov, så länge ni behöver det.

Talent Acquisition genom Head Agent

Genom tjänsten Talent Acquisition får ni tillgång till vår expertis av Search. Vi agerar som en personlig och närvarande rekryteringspartner som skräddarsyr en lösning för de mest utmanande rekryteringarna eller där behovet finns av flera tillsättningar, både på kort sikt och över tid. Uppdragets omfattning, antal timmar per vecka och senioritet på rekryteringskonsulten anpassas utifrån hur just ert behov ser ut. Med gedigen erfarenhet av rekrytering kombinerat med tillgången till vårt starka nätverk kan vi fylla ett kompetensbehov, oavsett bransch eller typ av position.

Urval av samarbeten

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten. Kontakta oss för att höra om fler referensuppdrag och hur vi kan hjälpa dig att stärka din organisation.

Ankorstore
Capcito
Colive
Colive
Trustly Group AB
Axo Finans
Nabo
Business Sweden
A Day's March Shirts & Staples
Vattenfall AB
Odevo
Storykit
Nordea
OMG/Omnicom Media Group
Telia Company
Perrigo / ACO Hud Nordic
Breakit.se
Klingit

The Head Agent Way

Process Talent Acquisition

1. Specifikation av uppdraget

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravprofil tillsammans. Kravprofilen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som eftersöks.

2. Kartläggning

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de profiler som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Konsulten utgår alltid ifrån en kombination av personer i dennes egna och Head Agents etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första telefonintervju marknadsförs ditt bolag och tjänsten, samtidigt som kandidatens lämplighet för rollen säkerställs.

3. Tät dialog

Under uppdraget diskuteras faktiska profiler och profilinriktningar löpande för fortsatt search. Syftet är att bekräfta att konsulten är på rätt spår, utmana er kring kompetensbakgrund och eliminera irrelevanta profilinriktningar.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna ifrån kartläggningen går vidare till en intervju efter vårt urval. Stor vikt läggs på beteende -och personbedömning. Du som kund kan välja om vi ska genomföra en första djupintervju eller om ni vill att de bokas in direkt till er. Searchen pågår löpande tills rätt kandidat har hittats för tjänsten.

5. Avslut

Uppdraget löper enligt överenskommelse. Vi tillhandahåller en rekryteringskonsult enligt avtalad tid och beläggning. Om behov kvarstår efter att uppdragsperioden löpt ut kan uppdraget förlängas.

Pontus Andersson
CEO Talent Acquisition
+46 735 13 05 78
Mail

Kontakt

Hör av dig till oss om du vill höra mer om hur vi effektivt och specialanpassat kan hjälpa dig med search.