Executive Search

En av de största utmaningarna för företag idag är att hitta och rekrytera rätt kompetens för att skapa tillväxt. Head Agent strävar alltid efter en djup förståelse för era specifika behov, och genom vårt nätverk och konsultativa arbetssätt skräddarsyr vi lösningen därefter. Varje uppdrag är lika viktigt för oss, och vi utgår från vårt starka nätverk kombinerat med en omfattande searchkartläggning av era behov och utmaningar.

Rekrytering genom Executive Search

Executive Search innebär att vi aktivt söker genom marknaden för att säkerställa att vi hittar de bästa kandidaterna för varje specifik tjänst. Vårt omfattande nätverk samt systematiska kartläggning av branscher och bolag garanterar att vi hittar och attraherar rätt kompetens. Utöver det lägger vi stort fokus på att hitta personer med en ledarstil som passar både uppgiften och er organisation. För att lyckas med Executive Search krävs en tät kommunikation, transparens och ett ömsesidigt förtroende med alla parter i processen, i kombination med gedigen kunskap och förståelse för era specifika utmaningar.

Kontakta mig

Urval av samarbeten

Vi är mycket stolta över våra fantastiska samarbetspartners, kontakta oss för mer information eller ytterligare referenser.

Verisure Sverige AB / Securitas Direct Sverige AB
Telenor Sverige AB
Arla Foods Sweden
Swedbank
Bonnier AB
Dustin Sverige AB
Länsförsäkringar AB
Nordic Morning
Hemnet
Liber AB
Clear Channel Scandinavia
Haglöfs AB
Unibail Rodamco
Hemfrid AB

Vår process

The Head Agent Way

1. Specifikation av uppdraget

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks. Head Agent använder sig av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravspecifikationen.

2. Search och Kartläggning

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de kandidater som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Vi utgår alltid ifrån en kombination av kandidater i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första utvärderande telefonintervju av uppsökta kandidater marknadsförs ditt bolag som arbetsgivare och tjänsten, och första urval görs.

3. Workshop

Även om vi löpande de första veckorna har tät dialog har vi även halvvägs in i uppdraget ett möte tillsammans för att konkret diskutera profilinriktningar för fortsatt search. Syftet är att bekräfta att vi är på rätt spår, utmana er kring kompetensbakgrund och eliminera irrelevanta inriktningar. Detta är även ett bra tillfälle för oss att ställa följdfrågor som uppkommit under rekryteringsprocessen så långt.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna ifrån kartläggningen blir utvalda och tillfrågade till intervju. Head Agent arbetar med utvärderingar av kandidater utifrån en kompetensbaserad metodik som baseras på den kravprofil som gemensamt har fastställts. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på beteende- och personbedömning.

5. Presentation

Minst 3 kandidater presenteras utifrån kravprofil i ett andra urval som vi utifrån vår expertis rekommenderar er att träffa. Head Agent kontaktar och bokar in kandidaterna på intervjuer hos er samt följer upp kandidatens fortsatta intresse genom hela processen.

6. Verifiering

Head Agent tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten för att säkerställa att bilden av kandidaten överensstämmer med den bild kandidaten har gett av sig själv. Även tester genomförs om önskat. Certifiering finns inom Assessio, Hogan och Cut-e.

7. Avslut

Slutkandidaten signerar avtal och vi konsulterar båda parter. Återkoppling med samtliga kandidater som på något sätt varit i kontakt med oss under processen sker, inklusive sökande. Uppföljning sker också efter 3 månader med båda parter.

Karin Geber
CEO
+46 706 43 15 54
Mail

Fördelar med Executive Search

Kvalitet

Vår beprövade process och breda nätverk ser till att ni får rätt ledarprofil till er organisation.

Resultat

Vår arbetsmetod säkerställer att vi kan leverera, utan att kompromissa på kandidatupplevelsen.

Erfarenhet

Med tio års erfarenhet av bedömning och tillsättning av ledare kan vi garantera att vi hittar rätt person för rätt position.

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att hitta er nästa ledare eller expert.