Executive Search

Genom Executive Search attraherar och rekryterar vi rätt kompetens till er organisation. Head Agent strävar alltid efter en djup förståelse för era specifika behov och er företagskultur. Genom vårt konsultativa arbetssätt både utmanar vi er att tänka utanför boxen och skräddarsyr den optimala lösningen för era specifika behov. Utgångspunkten är vårt starka och ständigt aktuella nätverk kombinerat med en omfattande marknadskartläggning för varje nytt uppdrag. Med gedigen erfarenhet och fingertoppskänsla hittar vi rätt person, till rätt plats, vid precis rätt tillfälle. Vår passion och expertis är att hitta den perfekta matchen för båda parter. Det skapar affärsvärde och långsiktighet.

Executive Search genom Head Agent

Executive Search innebär att vi genom en gedigen marknadskartläggning identifierar, söker upp och attraherar de mest relevanta kandidaterna för ditt bolag och för den specifika tjänsten. Vårt starka nätverk kombinerat med en systematisk kartläggning av branscher och bolag garanterar att vi söker upp den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden just nu. Förutom att säkra rätt kompetensen så lägger vi lika stort fokus på den kulturella matchningen. Värderingar, drivkrafter och ledarskapsstil ska vara i synk med både uppgiften och er företagskultur. En förutsättning för att lyckas med Executive Search är en tät dialog, transparens och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter i processen.

Kontakt Executive Search

Urval av samarbeten

Vi är mycket stolta över våra fantastiska samarbetspartners. Kontakta oss för mer information eller ytterligare referenser som är relevanta för din bransch.

KP Energy
Telenor Sverige AB
Spendrups Bryggeri AB
Swedbank
BankID
Electrolux
AMF
OMG/Omnicom Media Group
Hemnet
Oriola AB
Peak Performance
TV4 AB
Signicat AB
Vattenfall AB
Spendrups Bryggeri AB
Swish
Scania Group
Accessy
Perrigo Nordic
Hultafors Group
Head Agent har i vårt samarbete varit mycket följsamma och lyhörda utifrån vår rekryteringsprocess. De har på ett kompetent sätt valt ut kandidater utifrån vår kravprofil och vi har sedan tillsammans drivit rekryteringen i mål. Jag känner mig trygg med att de förstår våra önskemål och med det sätt på vilket de kommunicerat och informerat - oss som beställare och våra kandidater.”
- Bo de Besche, Chef kund och marknad på Vasakronan
Ni har en snabb förmåga i att sätta er in i vår bransch, vårt bolag och det behov vi har kopplat till kompetens. Ni gör det på ett väldigt professionellt och effektivt sätt genom er tydliga process och att ni inte ger upp när det kommer utmaningar. Jag har varit nöjd med samtliga rekryteringar som jag har gjort med hjälp av er!”
- Therese Ahlström Brodowsky, Chief Commercial Officer på KP Energy
Det senaste året har jag både blivit rekryterat till ett nytt jobb och själv rekryterat två nya medarbetare genom Head Agent. Processen med Head Agent har varit smidig från start till slut. Vi fick en tydlig tidsplan som höll hela vägen. Min kontakt var väldigt lyhörd och mån om att förstå vilka krav och önskemål vi hade kring rollen. Inte bara gällande kvalifikation och erfarenhet utan även kring personligheten. Head Agent har ett stort nätverk inom DVH och har tagit fram starka kandidater. Jag är väldigt nöjd och kan bara rekommendera Head Agent. ”
- Andreas Edhäll, Head of Category Development & Commercial strategies på Spendrups

Fördelar med Executive Search

Kvalitet

Gedigen erfarenhet och beprövad process kombinerat med ett starkt nätverk. Vi säkrar upp och tar ansvar för hela processen.

Affärsvärde

Spetskompetens att tillsätta affärspåverkande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt.

Engagemang

Framåtlutade och proaktiva med en utpräglad utmanarmentalitet. Med en stark passion hittar vi rätt person till din organisation.

The Head Agent Way

Process Executive Search

1. Specifikation av uppdraget

Vid inledningen av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks. Head Agent använder sig av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravspecifikationen.

2. Search och Kartläggning

Marknadskartläggning sker utifrån den överenskomna kravprofilen för att säkerställa att de kandidater som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Vi utgår alltid ifrån en kombination av kandidater i vårt etablerade nätverk kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första utvärderande telefonintervju marknadsförs dig som arbetsgivare och tjänsten. Genom att ställa frågor kring tidigare kompetens görs ett första urval av kandidatens lämplighet för tjänsten.

3. Workshop

En tät och löpande dialog pågår under hela uppdragets gång, men när vi kommit halvvägs in i uppdraget har vi mera uppstyrt möte tillsammans för att konkret diskutera profilinriktningar. Syftet är att att bli ännu spetsigare i den fortsatta searchen, att bekräfta att vi är på rätt spår och eliminera irrelevanta inriktningar. Vi utmanar även med profiler som har en annan kompetensbakgrund. Detta är även ett bra tillfälle för oss att ställa följdfrågor som uppkommit under rekryteringsprocessen.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda för en face to face intervju. Head Agent arbetar med utvärderingar av kandidater utifrån en kompetensbaserad metodik som tar utgångspunkt i den fastställda kravprofilen. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

5. Presentation

Med utgångspunkt i den överenskomna kravprofilen presenteras minst 3 kandidater i ett andra urval. Baserat på vår expertis och erfarenhet rekommenderar vi er träffa de bäst lämpade för en intervju för en ytterligare bedömning från er sida. Head Agent kontaktar och bokar in kandidaterna på intervjuer hos er samt följer upp kandidatens fortsatta intresse genom hela processen.

6. Verifiering

Head Agent tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten för att säkerställa att bilden av kandidaten överensstämmer med den bild kandidaten har gett av sig själv. Även tester genomförs om önskat. Konsulter på Head Agent har certifiering finns inom verktygen Assessio, Hogan och Cut-e.

7. Avslut

Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren och vi finns med för att konsultera båda parter. Slutkandidaten signerar avtalet. Återkoppling till samtliga kandidater som vi på något sätt varit i kontakt under processen sker, inklusive de som sökt tjänsten. Efter 3 månaders anställning sker en uppföljning med båda parter för att säkerställa att allt går enligt förväntan.

Kristina Bågstam Lund
Founding Partner
+46 704 45 92 92
Mail

Kontakta oss

Hör av till oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att hitta er nästa ledare eller expert.