Tech

Head Agent Tech hittar och attraherar den kompetens du behöver - en "extended tech team member" helt enkelt. På Head Agent har vi många års erfarenhet av att finna kompetens i gränslandet mellan teknik och affär. Konkurrensen om att attrahera ren IT-expertis är hård över hela världen. Vi har länge funderat på en lösning som erbjuder våra kunder denna eftertraktade kompetens. Svaret hittade vi via vårt svenska nätverk i Sri Lanka. De senaste åren har Sri Lanka satsat på att bygga upp sin IT-kompetens. Idag har de en stor pool av talang från utvecklare, men marknaden är ännu inte lika exploaterad som de mer etablerade Tech-hubbarna.

IT-kompetens på Sri Lanka

Det finns många fördelar med att utöka ditt Tech team med kompetens från Sri Lanka. Det är en liten tidsskillnad mellan Sverige och Sri Lanka (3,5h sommartid och 4,5h vintertid), vilket betyder att halva arbetsdagen är gemensam. Lankeser är generellt sett väldigt bra på engelska, vilket minskar språkbarriärerna. Den lankesiska kulturen är väldigt lik den svenska företagskulturen, vilket gör den kulturella matchningen lättare. Vi har även ett svenskt management på plats i Colombo med mångårig erfarenhet av både den svenska och lankesiska kulturen.

Kontakt Tech

Urval av samarbeten

Vi är mycket stolta över våra fantastiska samarbetspartners. Kontakta oss för mer information eller ytterligare referenser som är relevanta för din bransch.

DBT
Dynamic Code
Baby Journey
Fishbrain AB
Northfork

En del i teamet. Det här är inte en kortsiktig konsultlösning och inte heller en outsourcing-modell. Det är en långsiktig lösning där vår medarbetare ska kännas som en lika naturlig del av ditt team som de egna anställda. De kommer att lära känna ditt företag och er kultur. Precis som era egna anställda tar de del av gemensamma möten och aktiviteter. En långsiktig, kostnadseffektiv och samtidigt mer flexibel lösning. En extended team member.

Utan utvecklare på distans hade vi aldrig växt så fort. Så fort vi hade byggt upp kärnteamet av utvecklare i Stockholm, som har kompetensen att hantera systemplattformen i sin helhet lokalt här, ville vi skala upp och ha mer bandbredd i teamet. Och då behöver man sprida ut sig rent geografiskt.”
- Christer Eliasi-Swahn, CTO på DBT
- , på
The outcome has been far over expectation. Sanna has recruited a very competent developer who fits in the Swedish team culture perfectly. One reason is that the management in Sri Lanka is Swedish, helping to bridge the cultural gap that is common with offshoring. I can highly recommend this Tech service.”
- John Murray, Founder på Protendering
Vi är oerhört nöjda med samarbetet. Vi är i en expansionsfas där vi måste kunna agera snabbt med kandidater och Sanna på Sri Lanka både förstår och kan möta våra behov. Vi arbetar med utvecklare från både Sverige och Sri Lanka och vi ser ingen skillnad i varken teamkänslan eller kvalitén, alla känns som en del av vårt bolag - oavsett anställd eller konsult! ”
- Timothy Forni, Co-founder & COO på Baby Journey
Justa villkor, en förutsättning

Du kan känna dig trygg med att din teammedlem kommer att ha justa arbetsvillkor. Det gäller både arbetstider, ersättningsnivå och gemensamma aktiviteter för att skapa trivsel. De kommer att vara lokalt anställda på Sri Lanka och sitter tillsammans på ett gemensamt kontor. Det skapar såklart större trivsel att ha kollegor runt sig även om de arbetar för olika företag och det ger även nytta. Genom att sitta tillsammans finns möjligheten att hjälpa varandra och dela erfarenheter. Vi ser det som en förutsättning att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och bibehålla eftertraktad kompetens och så är det ju roligare också! 

The Head Agent Way

Process Tech

1. Specifikation av Techbehov

En noggrann kravspecifikation formuleras tillsammans med din kundkontakt på Head Agent i Sverige. Det ska tydligt förmedla den specifika kompetens som eftersöks och även mandat och ansvar i rollen.

2. Search

Vårt svenska team på Sri Lanka samarbetar med utvalda Head Hunters lokalt. De söker upp och attraherar kandidater med den eftersökta kompetensen.

3. Urval och intervjuer

Relevanta kandidater intervjuas och selekteras utifrån lämplighet för uppdraget och kulturell matchning med ditt företag.

4. Presentation

3-5 kandidater enligt kravprofil presenteras för dig som kund.

5. Intervju kund

De utvalda kandidaterna genomgår en intervjuprocess, på precis samma sätt som ni gör när ni ska anställa en person inhouse.

6. Erbjudande och anställning

Slutkandidaten/erna får ett erbjudande och anställs lokalt på Sri Lanka. Din nya Tech team member är redo att sätta igång.

7. Avstämning och uppföljning

Vi har en regelbunden avstämning med rekryterande chef för att säkerställa kundnöjdheten över tid.

Sanna Khaled
Managing Partner Tech
+46 8 515 140 48
Mail

Fördelar med Head Agent Tech

Långsiktigt

Utvald Techkompetens som är anställd av hos oss på Sri Lanka blir en del av ert team och företagskultur.

Kompetent

Stor tillgång på relevant IT-kompetens kombinerat med lång erfarenhet av Search.

Tryggt

Genom ansvarig på plats på Sri Lanka säkerställer vi både kundnöjdhet och trivsel bland de anställda.

Kontakta oss

Hör av till oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att hitta er nästa Tech team member.