Drivkraft Sverige

Strategisk Kommunikatör

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige.

Drivkraft Sverige söker nu en Strategisk Kommunikatör som självständigt kommer att arbeta med att driva, utveckla och genomföra Drivkraft Sveriges kommunikationsarbete.

Rollen agerar huvudsakligen inom det Verkställande Utskottet för Kommunikation & Påverkan, och dess ledamöter från medlemsföretagen, och interagerar med övriga tre Verkställande Utskott (Hållbarhet, Konkurrenskraft och Trygghet). Rollen rapporterar till Chefen för Utskottet Kommunikation & Påverkan dvs Kommunikationschef/public Affairs.

Rollen är såväl strategisk som operativ. Bland uppgifterna ingår att bevaka omvärldsfrågor på nationell, europeisk och global nivå och omsätta detta till relevant kommunikativt innehåll i olika kommunikationskanaler och verktyg.

I uppdraget ingår även att utifrån branschens medlemsföretags intressen och målsättningar som representeras i Utskottet, utveckla och implementera innovativa kommunikationsverktyg och kanaler i syfte att påverka beslutsfattare, myndigheter och politik till att skapa kommersiella och praktiska förutsättningar för industrin att utvecklas.

Rollen förväntas självständigt utveckla och föreslå målbilder, budskapsplattformar och kanalstrategier för Utskottet, och därefter i samråd med Chef för kommunikation och påverkan, aktivt implementera och arbeta med genomförandet av tagna beslut i samarbete med medlemsföretag och externa partners / leverantörer.

I rollen jobbar man nära övriga tre Verkställande Utskott, i syfte att leverera den av branschen utvecklade Färdplanen för Klimatneutral Konkurrenskraft. Verksamhetsplanering, prioritering och genomförande bygger på att det råder samsyn mellan utskotten.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Bevaka, analysera och sammanställa aktuella och framtida frågor inom industrin (nationellt och internationellt).
 • Producera ”content” till olika kanaler
 • Bidra till utveckling av utskottets årliga verksamhetsplan, inkl. budget som leds av Chefen för kommunikation och påverkan.
 • Planera, tillsätta, genomföra och avsluta projekt.
 • Implementera och genomföra överenskomna kommunikations- och påverkansaktiviteter, bland annat;
 • Målgruppsanalys, nollmätning, attitydundersökningar.
 • Kanalstrategier, digitala medier, websida, event, pressarbete.
 • Planera, genomföra, följa upp möten med målgrupper.
 • Budskapsutveckling.
 • Proaktivt arbete med media och journalister.
 • Följa upp på genomförda aktiviteter.
 • I samråd med Chef för kommunikation och påverkan, hantera kontakter och möten med journalister, beslutsfattare samt personer inom myndigheter och politiken.
 • Samarbeta med externa partners (inom PA, kommunikation, reklam, digitala etc.).
 • Ansvara för den digitala kommunikationen.
 • I samråd med Verkställande Utskottschef – Kommunikation/Påverkan, utveckla tydliga, konkreta positioner och konsekvensanalyser gällande aktuella och kommande prioriterade frågor för industrin.

Kvalifikationer/erfarenhet

 • Minst 3-5 års erfarenhet från kommunikations- och påverkansarbete, med önskvärt fokus på samhällsfrågor, journalistik, politik, hållbarhet och näringsliv.
 • God erfarenhet av att utveckla, implementera och genomföra relevanta kanalstrategier.
 • Kvalificerad erfarenhet och mycket god förmåga av att formulera texter och budskap, att omsätta komplexa tekniska, juridiska och politiska frågor till pedagogiska, intresseskapande och målgruppsanpassade formuleringar.
 • God kunskap och förståelse för varumärkesarbete, bild, form och grafisk profil.
 • Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer.

Personliga egenskaper

 • Stort intresse av att driva branschens frågor och förändringsarbete.
 • Kommersiellt mindset, med förmåga att överblicka hela värdekedjan och förstå branschens förutsättningar.
 • Innovationsförmåga och vilja att utveckla kommunikationsarbetet (kanalval etc).
 • Prestigelös och flexibel.
 • Nyfiken och villig att lära sig.
 • Strukturerad och god vana av uppföljning och analys.
 • Drivs av att utmana status quo, och fråga varför.
 • Drivs av att både vara kreativ och initiera aktiviteter, men även att kunna ta ansvar för utförandet.
 • Social nätverksbyggare och omvärldsbevakare som gärna delar med sig.