Executive Interim

Genom Executive Interim får ni en snabb lösning som säkrar att ert bolag har den kompetens ni behöver, utan att kompromissa på kvaliteten. I ett affärsklimat under ständig förändring är det en stor fördel att kunna ha en flexibilitet i organisationen. Det kan handla om att få in en person med kort varsel i väntan på en permanent lösning eller att ni har ett specifikt behov av en viss expertis kortsiktigt. Med Head Agents omfattande nätverk av konsulter från en mängd olika branscher är Executive Interim en snabb, trygg och stabil lösning för att säkerställa goda resultat.

Executive Interim genom Head Agent

Det finns affärsmässiga fördelar att snabbt kunna kompetensväxla utifrån ett tidsbestämt eller specifikt behov. Samtidigt är det allt fler kandidater som väljer att gå ifrån traditionell anställning till sin egen konsultverksamhet. Interim Management och tillfällig rekrytering är ett starkt komplement till Executive Search. Genom vårt starka nätverk av interimskonsulter med operativ erfarenhet kombinerat med expertis inom search löser vi snabbt och träffsäkert ert behov oavsett om du är en dynamisk scale up eller ett etablerat bolag. Exempel på tjänster som vi har tillsatt är interim CFO, interim Marketing Director, interim HR Chef och många fler. Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi kan möta dina specifika behov med en interim rekrytering.

Anlita Executive Interim

Head Agents konsultnätverk

Jag vill vara en del av ert nätverk av interimskonsulter.

Fördelar med Executive Interim

Hastighet

Med ett stort uppbyggt nätverk av konsulter går det snabbt att få in rätt kompetens. Dessutom undviker du den långa uppsägningstiden och kan få in en konsult med kort varsel.

Värde

Med en interimslösning kan du attrahera och få en konsult med längre och bredare erfarenhet än vid en permanent tillsättning. Det kan skapa ett större värde än själva uppdraget.

Kvalitet

Vi har en gedigen erfarenhet och expertis som gör att vi kan tillsätta kompetens som stärker din organisation, både kortsiktigt och långsiktigt.

Head Agent har genom sin professionalism, starka förmåga att sätta sig in i vår verksamhet och våra värderingar, levererat interimslösningar och rekryteringar av mycket hög kvalitet. Detta till vitt skilda avdelningar med helt olika kravprofiler. Genom att ligga nära både uppdragsgivaren och interimskonsulten under uppdragets gång bidrar ni starkt till ett effektivt samarbete.”
- Niklas Holberg, VD på Telge Energi

Urval av samarbeten

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten. Varje uppdrag är unikt, kontakta oss gärna för ytterligare referenser.

KRY, Webbhälsa AB
Electrolux
& Other Stories (H&M)
Gant AB
ORKLA Confectionary & Snacks Sverige
Unibail Rodamco
H&M Hennes & Mauritz
Perrigo / ACO Hud Nordic
Trustly Group AB
TV4 AB
Zmarta Group
BookBeat
Celsius Sverige
Discovery
Danske Bank
Dstny
Circle K
Skanska

The Head Agent Way

Process Executive Interim

1. Specifikation av uppdraget

Kravprofilen ska förmedla konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet och personlighet som efterfrågas. Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid detta tillfälle.

2. Kartläggning

Kartläggning och kontakt sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ditt bolag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

3. Bedömning

De konsulter som bedöms vara allra mest lämpade för uppdraget väljs ut och presenteras. Urvalet baseras på konsultens tidigare erfarenhet och kompetens, personlighet samt tillgänglighet och arvodesnivå.

4. Kontraktskrivning

Head Agent Executive Interim skriver kontrakt med två parter. Ett uppdragsavtal upprättas med uppdragsgivaren och ett konsultavtal upprättas med det konsultbolag som uppdragsgivaren valt att anlita för interimsuppdraget. Samtliga konsulter som vi har varit i kontakt med avseende uppdraget återkopplas.

5. Uppföljning

Vi fortsätter även när uppdraget har påbörjats. För oss är det viktigt med en kontinuerlig dialog med både uppdragsgivare och interimskonsult under hela den tidsperiod som uppdraget löper. Vi säkerställer att båda parter har ett fortsatt värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.

Victoria Heigard (fd Gillberg)
CEO Executive Interim
+46 703 00 61 50
Mail