Mentor

Marknadschef till Mentor

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger. Mentor Sveriges vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. En väg att förbättra samhället är att stötta de som är unga idag. Det kan man göra på olika sätt, vi använder det kraftfulla verktyget mentorskap. Vi vet att många unga behöver mer stöd av vuxna än de får idag. Tonåren kan vara en förvirrande period i livet, det är då identiteten skapas och många har funderingar och frågor de behöver svar på. Vår egen genomlysning, genomförd av internationellt erkända Boston Consulting Group, visar att mentorskapet är en kraftfull metod för att minska riskerna för olika destruktiva beteenden bland unga. Små insatser kan göra stor skillnad.

Rollen.

I rollen som Marknadschef leder, samordnar, utvecklar och följer du upp avdelningens uppdrag med fokus på effekt, måluppfyllelse, strategisk utveckling, effektivitet och kvalitetssäkring. Du är medlem i ledningsgruppen, rapporterar till Generalsekreterare och stödjer hen i att strategiskt leda och utveckla verksamhet i enlighet med strategisk inriktning och verksamhetsplanering. Avdelningschef har operativt budgetansvar.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter.

 • Medlem i ledningsgruppen med ansvar att tillsammans med gruppen proaktivt leda hela Mentors verksamhet strategiskt och operativt på styrelsens uppdrag.
 • Huvudansvar för att leda avdelningens och organisationens arbete inom funktionerna varumärke, event, PR och digitalisering.
 • Partnerskap och insamling med fokus på effekt för ungdomar, internt.
 • Ansvara för utveckling och innovation inom funktionerna utifrån ett tydligt primärt ungdomsperspektiv, ett starkt partnerperspektiv och god kännedom om övriga intressenter och målgrupper.
 • Huvudansvar för externa relationer med PR-byrå, reklambyrå, digitalbyrå.
 • Ansvara för verksamhetsplanering, rapportering, uppföljning och styrning mot satta mål.
 • Ansvara för samordningen mellan avdelningen och resten av organisationen, inklusive att säkerställa effektiva interna processer och god internkommunikation.
 • Personalansvar och arbetsledning av medarbetare i avdelningen.
 • Samordna samt ansvar för motsvarande verksamheter i Mentor International (20%) med stöd av en 50%-ig resurs.

Huvudsakliga kunskaper och kompetenser.

 • Akademisk examen eller motsvarande utbildning.
 • 5 års erfarenhet som CMO, reklambyråchef eller liknande.
 • Strategisk, analytisk och stor genomförandeförmåga.
 • God kännedom av marknads-, management-, och partnerverktyg och rutiner, såsom budgetering, rapportering, case och koncept för affärsutveckling, intern och extern kommunikation.
 • Meriterande med erfarenhet av att leda i en näringslivs- och civilsamhällesorganisation.
 • Meriterande med erfarenhet av att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor.
 • Goda ledaregenskaper med förmåga att stimulera till utveckling av verksamheten tillsammans med medarbetare. 
 • Förmåga att skapa ett öppet och motiverande arbetsklimat som utgör grund för delaktighet, engagemang och utveckling.
 • Tydlig värdegrund och stark personlig integritet.
 • Vi ser att du är en person som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta normkritiskt.
 • Arbete med målgrupper, projekt eller initiativ i resurssvaga områden är mycket meriterande.

Arbetsort: Stockholm