PostNord Strålfors AB

Nordic Business Controller

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter till mer personliga och starkare kundrelationer. Vi erbjuder en digital plattform som möjliggör sömlös kommunikation oberoende av vilken kanal mottagaren efterfrågar. Fokus för arbetet är att skapa en positiv upplevelse för våra kunders konsumenter. PostNord Strålfors ingår i PostNord koncernen, den ledande kommunikations- och logistikkoncernen i Norden. PostNord Strålfors har verksamhet i fyra länder och har cirka 700 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder (2020).

Nordic Business Controller till PostNord Strålfors

Vill du vara del av ett företag som spelar en viktig roll i den nordiska kommunikationsinfrastrukturen och som är på en spännande förändringsresa? Vår kultur präglas av högt kundfokus, starka samarbeten, en vilja att alltid utvecklas och laget före jaget. Vi söker nu en ambitiös och driven Nordic Business Controller som kommer ingå i det nordiska finansteamet under CFO. 

Ditt uppdrag

I rollen som Nordic Business Controller kommer du strategiskt och operativt driva arbetet med utveckling av Business Control för Norden och även stötta koncernledningen i ledning och genomförande av strategiska initiativ.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Ansvara för att driva och utveckla Business Control-funktionen för Norden
 • Aktivt projektleda och följa upp definierade strategiska koncerninitiativ
 • Vara delaktig i, samt ansvara för utrednings- och effektiviseringsprojekt
 • Driva vidareutveckling av mätbarhet och uppföljning av affärsverksamheten (Enterprise Performance Management)
 • Utveckla och bygga kommunikation i rapporter i Excel, Power BI och Powerpoint
 • Arbeta med dataanalyser av verksamhetskritiska data
 • Säkerställa att processer och riktlinjer efterlevs inom fastställda budgetramar

Vi vänder oss till dig som har

 • Akademisk utbildning ekonomi och/eller IT eller motsvarande
 • Erfarenhet som managementkonsult
 • Förmåga att kommunicera och presentera väl
 • Erfarenhet av projektledning och genomförande av strategiska initiativ
 • Erfarenhet av analys av stora och/eller komplexa verksamheter/dataset
 • Meriterande med kunskap inom Power BI & Dataanalys

Som person är du proaktiv, strukturerad och resultatorienterad. På Strålfors utövar alla ledarskap, oavsett om vi leder andra, oss själva eller ett projekt, och det som vägleder oss i allt vi gör är vårt ABC Självledarskap. Vi är ansvarsfulla (Accountable), modiga (Brave) och engagerade (Committed) och det är egenskaper som vi lever efter och värderar högt.

Du erbjuds
Hos oss erbjuds du en roll i ett företag som drivs av människor som är passionerade i att hjälpa våra kunder med sin kundkommunikation. Vi tror att vår framgång skapas av motiverade och engagerade medarbetare och chefer. Hos oss finns en stort förtroende för våra anställda vilket skapar utrymme för att ta egna initiativ och att driva sina frågor för att bidra till företagets övergripande strategi och mål.

Vi tror att de bästa idéerna skapas då vi tar del av olika perspektiv och vi är övertygade om att mångfald och inkludering är nyckelfaktorer för att möjliggöra innovation och nytänkande. Det är vår gemensamma kompetens, där varje medarbetare bidrar, som är vår styrka och möjliggör vår framgång. Kompetens för oss innebär allt från kunskaper, färdigheter, erfarenheter och problemlösningsförmåga till vilja, motivation, beteenden och personlighet.

Företaget erbjuder hybrid arbetsplats med placeringsort Solna.