Completed Assignments

Full-range provider of leadership services in the Nordic region. For more than 25 years we have developed tools and services in order to strengthen the organisations and teams of our clients. We find and develop the right leaders for success.

Show all

Working at Head Agent

We are always curious for potential new colleagues.

Head Agent har varit en utmärkt partner till oss i våra rekryteringsprocesser. Genom stor förståelse för vår kultur, samt genom att snabbt anpassa sig till vårt flexibla sätt att rekrytera, har Head Agent levererat toppkandidater i samtliga samarbeten med hög effektivitet och stor träffsäkerhet.”
- Mathias Timell, Head of Talent Acquisition på Instabox
- , på
Utan Head Agents hjälp hade vi inte fått tillgång till så här pass relevanta och inspirerande personer så snabbt och smidigt till vår styrelse. Head Agent har varit ovärderliga i arbetet att identifiera vilka erfarenheter som verkligen kan bidra till vår fortsatta tillväxt. Jag gillar deras moderna approach och fokus på vem som kan skapa värde och bidra till just vår affär snarare än vem som har flest års erfarenhet av styrelsearbete.”
- Philip Haglund, CEO på Veckopengen / G!Mi